Nieuws

Onderscheiding voor KWR-presentatie over classificatie van microplastics door gebruik van machine learning

Lovende reacties tijdens 12e Internationale Micropol & Ecohazard Conferentie

KWR heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld voor het probleem van de identificatie van microplastics. De presentatie hiervan door onderzoeker Frederic Béen tijdens de 12e Micropol & Ecohazard Conferentie (6-10 juni 2022) won de prijs voor de beste platform presentatie.

Het onderzoek betreft de toepassing van een quantum cascade laser (LDIR) waarmee de infraroodspectra van verschillende polymere deeltjes worden geregistreerd. Er zijn meer dan 80 duizend individele deeltjes onderzocht. Het onderzoek op het gebied van machine learning is onlangs gepubliceerd door KWR-onderzoekers Xin Tian, Frederic Béen en Patrick Bauerlein in het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Research.

Onderscheiding voor KWR-presentatie over classificatie van microplastics door gebruik van machine learning

Onderscheiding voor KWR-presentatie over classificatie van microplastics door gebruik van machine learning

Onderzoek naar microplastics

Als gevolg van de wijdverspreide vervuiling door plastics en de gezondheidsproblemen die hier vermoedelijk uit voortkomen, is onderzoek naar microplastics een zich snel ontwikkelende nieuwe wetenschappelijke discipline. De Micropol 2022-conferentie maakt deel uit van een reeks binnen de IWA Specialist Group “Assessment and Control of Hazardous Substances in Water”. Doel van deze reeks is het creëren van een internationaal forum voor discussie over de stand van zaken in de wetenschappelijke ontwikkeling en technische oplossingen met betrekking tot de emissie van opkomende verontreinigende stoffen en de behandeling en effecten hiervan.

Impuls aan identificatie

De presentaties en poster van de KWR-onderzoekers kregen veel aandacht. Hoewel met de voorgestelde methode de inspanning van experts nog steeds nodig is, zal deze een aanzienlijke verlichting geven door gebruik te maken van gecombineerde supervised en unsupervised learning modellen. In de toekomst zal de toepassing van deze technieken, de zogenoemde “deep neural networks”, een impuls geven aan het identificeren van polymeren en microplastics.

Onderwerpen tijdens de conferentie

Andere belangrijke onderwerpen op de conferentie waren: i) behandeling aan de bron, ii) monitoring & analyse, iii) bestemming & gedrag tijdens afvalwater- en slibbehandeling, iv) milieu- & risicobeoordeling, v) monitoring & controle, en vi) prioritering/regulering & publieke acceptatie. Naast microplastics waren specifieke thema’s biotransformatiemechanismen, het gedrag van nanodeeltjes, en antibioticaresistentie in zowel natuurlijke als kunstmatige omgevingen.

delen