Nieuws

Robotica in de waterindustrie

Kennisuitwisselingsbijeenkomst Platform Hydroinformatica bespreekt ervaringen en blikt vooruit

Op 5 februari stond de eerste kennisuitwisselingsbijeenkomst van het Platform Hydroinformatica in 2020 in het teken van robotica. Met het voortschrijden van de technologie worden robots steeds geavanceerder en bruikbaarder, zo ook voor de waterindustrie.

Robotica wordt In de industrie en logistiek  veelal ingezet voor het precies en herhaaldelijk uitvoeren van bepaalde handelingen. Robots zijn snel, zorgen voor minder afval en zijn inzetbaar op plaatsen waar mensen – bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van veiligheid – niet kunnen komen. Voor de watersector is het verzamelen van data een belangrijk aanknopingspunt voor robotica. Onbemande voertuigen ofwel drones, vinden bijvoorbeeld hun toepassing in het uitvoeren van operationele en onderhoudstaken. Maakt de integratie van kunstmatige intelligentie en robots in de toekomst de volledig autonomie mogelijk? Tijdens de bijeenkomst werden algemene ontwikkelingen in het veld, verwachtingen voor de toekomst en specifieke uitdagingen bij toepassing van robotica in een drinkwateromgeving besproken. Verder was er aandacht voor lopende initiatieven en de ervaringen tot nu toe. Gastheer van deze dag was Brabant Water.

Drones: gereedschap van 2019

Drones: gereedschap van 2020

Monitoring ondergrondse pijpnetwerken

Tijdens de bijeenkomst illustreerden verschillende bijdragen de inzet van robotica in de watersector. Zo gaf professor Simon Tait (Sheffield University) een toelichting op het Pipebots project  dat autonome microrobots ontwikkelt voor een alomtegenwoordige monitoring van ondergrondse pijpnetwerken, gericht op het detecteren van defecten. Het project is opgezet met het doel om het probleem van het falen van individuele leidingen – het grootste probleem in de riool- en drinkwaternetten in de UK – aan te pakken. Wil de nieuwe benadering economisch haalbaar zijn, dan moeten de robots dagelijks 200 km leidingen kunnen inspecteren; 100 keer zoveel als de prestatie van het traditionele inspectieteam. Factoren om rekening mee te houden zijn: plaatsbepaling en navigatie in een ondergronds buizenstelsel, energiezuinige en betrouwbare communicatie tussen robots en operator, aandrijving van de robots en selectie van de meest geschikte sensortechnologie.

Inspectie ondergrondse infrastructuur

Een overzicht van de inzet van robotica met een focus op ondergrondse leidinginspecties werd gegeven door Peter van Thienen (KWR). Deze toepassing kent vele uitdagingen, onder meer omdat het leidingstelsel een grote variatie kent in diameters, materialen en oriëntatie. Met deze nieuwe vormen van inspectie kan beter inzicht worden verkregen in de status van het leidingnetwerk, zodat vervanging van pijpen op de juiste locatie en het juiste moment gebeurt en onnodig graafwerk kan worden voorkomen. Toelichting werd gegeven op het Ariel project, waarin een prototype van een gesegmenteerde robot met een grote bewegingsvrijheid werd ontwikkeld. Veel wordt verwacht van deze en andere vormen van autonome robots, die breder inzetbaar zijn dan de huidige voertuigjes op wielen die door middel van een kabel op afstand bestuurbaar zijn.

Robotisering met een software tool

Ed van Leeuwen (Brabant Water) deelde zijn ervaring met robotprocesautomatisering (RPA): een heel andere soort robotisering omdat het niet gaat om een fysiek apparaat maar om een pure software tool die handelingen in het ICT systeem automatisch uitvoert. Brabant Water maakt gebruik van een zelfontwikkelde RPA die volledig zelfstandig data uitwisselt tussen Excel tabellen en SAP. Dit type robotisering is uit de financiële sector afkomstig, waar het tot hogere efficiëntie heeft geleid. In welke mate deze toepassing voor drinkwaterbedrijven bruikbaar is, wordt bekeken.

Vliegende  en varende drones in het waterbeheer

De inzet van vliegende en varende drones in het waterbeheer werd toegelicht door Alex van der Helm (Waternet). Sinds 2013 gebruikt Waternet deze drones voor uiteenlopende toepassingen, zoals dijkmonitoring, opsporing van kwel, inspectie van zonnepanelen, dieptemetingen en het opsporen van obstakels onderwater. Vanuit operationele vragen wordt er steeds gekeken naar aanvullende taken, zoals het meten van waterkwaliteiten inzet bij het opsporen van muskusratten, waarbij de drones watermonsters nemen voor eDNA analyses. Hierbij wordt met externe partijen, zoals het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology, samengewerkt. Sinds 2019 heeft Waternet een droneteam met gecertificeerde piloten en een pool van elf drones. Waternet deelt ervaring over werken met drones via een blog.

Thematische Escape Room

De dag werd op passende wijze afgesloten met een escape room waarin deelnemers in twee teams met behulp van verschillende innovatieve ICT technieken – BlockChain, IoT en Big Data analyse – op zoek moesten naar sleutels en wachtwoorden. Ze slaagden er niet in om tijdig alle codes te kraken.

Team 1 in actie tijdens de Escape Room

Team 1 in actie tijdens de Escape Room

delen