Nieuws

Het Wastewater4COVID-project richt zich op de vroege detectie van het coronavirus in stedelijke gebieden

Aan het begin van de pandemie toonde Gertjan Medema aan dat genetische sporen van SARS-CoV-2 in rioolwater correleren met COVID-19-ziektetrends in de populatie. Daarom kan afvalwatermonitoring dienen als een vroege waarschuwing voor de verspreiding van het virus in de bevolking.

Het project Wastewater4COVID project test en implementeert de methode gelijktijdig in Zuid-Afrika en Nederland, waardoor 2 verschillende contexten vergeleken kunnen worden. Door afvalwatergegevens (ondergronds) te combineren met epidemiologische gegevens (bovengronds), kan de methode gezondheidsautoriteiten informeren over de verspreiding van het virus, en hen ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen.

De belangrijkste resultaten van het Wastewater4COVID-project zijn:

  1. Testcapaciteit voor de hele gemeenschap in beide landen;
  2. Beoordeling en verbetering van bestaande methoden voor detectie van coronavirus in afvalwater;
  3. Strategieën voor het opschalen van monitoringprogramma’s om statistisch representatieve informatie te verschaffen;
  4. Data-analyse en visualisatie-instrumenten voor viruscirculatie in gemeenschappen ter ondersteuning van de besluitvorming over gezondheid.

Het Wastewater4COVID-project is een publiek-private samenwerking tussen Waternet en Blue Deal, beide publieke organisaties, Royal Haskoning DHV, een internationaal ingenieursbureau en KWR. Het samenwerkingsproject in Zuid-Afrika is verbonden via het EUREKA-programma ‘Solutions for COVID-19 echo period – life without vaccins’.

delen