Expertise

Onderzoek naar veiligheid drinkwater bij calamiteiten

Wateronderzoek in crisissituaties

In geval van milieu-incidenten en watercalamiteiten voert KWR met spoed analyses uit, beoordelen we de gevolgen voor de productie en veiligheid van drinkwater, en geven we advies over eventueel te nemen maatregelen.

Netwerken voor milieu-incidenten

Door een milieu-incident kan ook de drinkwatervoorziening of de veiligheid van het drink-, oppervlakte- of grondwater in gevaar komen. Wij maken deel uit van verschillende netwerken, waarin experts van diverse instituten samenwerken om de situatie in kaart te brengen, risico’s voor de volksgezondheid, waterkwaliteit en het aquatisch milieu te analyseren, en aanbevelingen te kunnen doen. Deze netwerken zijn:

Als zich een watercalamiteit of dreiging met Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire agentia (CBRN) voordoet, kunnen betrokken instanties een beroep doen op een van deze netwerken en zo direct contact leggen met de aangesloten instituten. In deze netwerken brengen wij kennis in over waterkwaliteit, watertechnologie, en gezondheidsrisico’s. We beheren analysemethoden voor chemische en microbiologische verontreinigingen, en zorgen voor snelle dataverwerking.

Spoedanalyses voor (drink)water

Waterbedrijven die te kampen hebben met een (drink)watercalamiteit kunnen via de ‘Watertelefoon’ 24/7 met spoed specialistisch advies bij ons inwinnen. Onze experts zijn direct beschikbaar om chemische en microbiologische analyses uit te voeren. Ook andere bedrijven en overheden kunnen bij ons terecht voor metingen en kennis in het geval van milieu-incidenten of andere crisissituaties die de veiligheid van het (drink)water kunnen bedreigen.

142518477

Video – 07:29
Oefening RIVM

delen