Nieuws

Hoogleraar virologie Marion Koopmans ontvangt KWR Honorary Fellowship 2020

Hoogleraar virologie Marion Koopmans ontvangt het KWR Honorary Fellowship 2020. Dat gebeurt tijdens een feestelijke ceremonie en aansluitend een mini-symposium rioolwateronderzoek naar SARS-CoV-2 RNA. KWR reikt het Honorary Fellowship sinds 2015 uit aan een persoon die zich in bijzondere mate verdienstelijk maakt voor het publieke en collectieve gedachtengoed dat KWR dient. Koopmans krijgt de eretitel als erkenning voor haar enorme inzet in het verbinden van wetenschap en professionele praktijk gedurende de coronapandemie.

Een viertal overwegingen liggen ten grondslag aan het besluit van KWR om Marion Koopmans te eren met het Honorary Fellowship.

  • Het op zeer duidelijke wijze via sociale media en bij nieuwsuitzendingen zoals ‘Op1’ communiceren over het belang van rioolwatermetingen tijdens de COVID-19 pandemie.
  • Het inzetten van haar netwerk en het verbinden van de water- en gezondheidsspelers op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, o.a. met Erasmus MC, RIVM en ministeries.
  • Het ondersteunen van het project Rijnmond, waarin op wijkniveau over de gehele surveillance-pyramide de relatie is gelegd tussen de besmettingscijfers van SARS-CoV-2: van riool, teststraten, huisartsen tot en met ziekenhuizen.
  • Het als lid van de Externe Wetenschappelijke Advies Raad van KWR de wetenschap met de praktijk verbinden – ‘Bridging Science to Practice’ – net als al onze onderzoekers. Sinds de start van de coronapandemie in februari 2020 zijn we hier volop getuige van.

Marion Koopmans ontvangt het KWR Honorary Fellowship beeldje uit handen van Idsart Dijkstra, kennisgroepmanager Water bij KWR.

Marion Koopmans

Het onderzoek van Marion Koopmans, verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam, richt zich op de overdracht van virussen van dieren op mensen (zoönosen), en op grootschalige verspreiding tussen mensen (outbreaks en pandemieën). Om deze besmettingstrajecten in kaart te brengen, maakt ze gebruik van de genetische informatie die zich in de vorm van DNA of RNA in virussen bevindt. Koopmans heeft sterk bijgedragen aan de bestrijding van uitbraken van ebola, zika en coronavirussen. Ze is een wereldleider binnen het onderzoek naar virusverspreiding en ze zorgt dat de resultaten worden toegepast. Om besmettingstrajecten in kaart te brengen, maakt Koopmans gebruik van de genetische variatie in virussen. Ze is de initiatiefnemer van het wereldwijde NoroNet-netwerk voor onderzoek aan norovirussen: beruchte verwekkers van buikgriep. Als adviseur bij de Gezondheidsraad en de WHO speelt ze een belangrijke rol bij de bestrijding van infectieziekten.

Eretitel

Honorary Fellows vormen voor de KWR-gemeenschap een bron van kennis, kunde en ervaring die in voorkomende gevallen kan worden geraadpleegd. In de regel werken onze onderzoekers al vele jaren nauw samen met deze bijzondere persoon. De KWR Honorary Fellow wordt voor het leven benoemd. De titel ‘Honorary Fellow’ is een eretitel; voor de persoon die deze eretitel ontvangt, zijn er geen formele verplichtingen verbonden aan het fellowship.

Ceremonie en minisymposium

In verband met de coronamaatregelen vindt de ceremonie dit jaar geheel digitaal plaats.

Programma

  • 15:00 uur, Welkom door Dragan Savić, directeur KWR
  • 15:05 uur, Introductie en uitreiking Honorary Fellowship 2020 door Idsart Dijkstra, manager kennisgroep Water bij KWR
  • 15:15 uur, “Pandemic Radar” – lezing door Marion Koopmans
  • 15:45 uur, “Sewage as mirror of society” – lezing door Gertjan Medema, principal microbiologist bij KWR
  • 16:15 uur, “Sewage data used by the surveillance team of public health service Rotterdam-Rijnmond: experiences and future potential” – lezing door Ewout Fanoy, arts infectieziektebestrijding bij de GGD Rotterdam-Rijnmond
  • 16:45 uur, Vragen en afronding van het symposium

 

delen