Nieuws

De SARS-Cov-2 rioolwatermonsters van 12 augustus

KWR meet wekelijks het rioolwater op coronavirusdeeltjes

Sinds eind februari meet KWR in het rioolwater van zeven steden, Schiphol en Terschelling de concentratie erfelijk materiaal van het coronavirus (SARS-COV-2 RNA). Die concentratie is een maat voor de besmettingsgraad onder de bevolking die op het onderzochte riool is aangesloten. Op deze pagina staat de actuele analyse van de rioolwatermonsters van woensdag 12 augustus.

Door regelmatig te meten, hebben we sinds de start van de coronacrisis op de verschillende locaties curves zien ontstaan. De curves bleken te correleren met het aantal registraties bij de GGD en met het aantal ziekenhuisopnames. Opvallend is dat de rioolwatercurve ongeveer een week eerder ‘reageert’ dan de andere twee. Dat is niet zo verrassend, want met het coronavirus besmette personen hebben de eerste dagen geen symptomen maar scheiden het virus via de ontlasting wél uit, in het riool. Dit maakt het riool tot ‘early warning’ systeem.

Vanaf begin maart begonnen de curves snel te stijgen. Eind maart was er in de meeste plaatsen een piek te zien en begin april zette de daling in. In de maand juni zagen we dat in een aantal steden de concentratie virusdeeltjes onder de zogenaamde detectiegrens zakte. Dat betekent dat de hoogwaardige meetapparatuur bij KWR geen SARS-COV-2 RNA kon vaststellen in het rioolwatermonster. In Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Amersfoort en op Terschelling gaan de curves omhoog. In Amsterdam, Den Haag en op Terschelling is dat niet eenmalig, maar een trend.

Rioolwatermonsters van 12 augustus

In Amsterdam zien we dat de stijgende trend doorzet. We naderen langzaam de niveaus van afgelopen mei.

De concentratie gendeeltjes in het riool (rood), het aantal gemelde besmettingen bij de ggd (blauw) en het aantal ziekenhuisopnames (grijs) in Amsterdam. De meetresultaten zijn van watermonsters die woensdag 12 augustus genomen werden.

In Utrecht deze week weer een afname.

De concentratie gendeeltjes in het riool (rood), het aantal gemelde besmettingen bij de ggd (blauw) en het aantal ziekenhuisopnames (grijs) in Utrecht. De meetresultaten zijn van watermonsters die woensdag 12 augustus genomen werden.

In Amersfoort zien we, na de niet-detectie van vorige week, een belangrijke stijging, hoger dan de niveaus die we 2-4 weken geleden hebben gemeten.

De concentratie gendeeltjes in het riool (rood), het aantal gemelde besmettingen bij de ggd (blauw) en het aantal ziekenhuisopnames (grijs) in Amersfoort. De meetresultaten zijn van watermonsters die woensdag 12 augustus genomen werden.

In Tilburg zien we op 12 augustus geen virus.

De concentratie gendeeltjes in het riool (rood), het aantal gemelde besmettingen bij de ggd (blauw) en het aantal ziekenhuisopnames (grijs) in Tilburg. De meetresultaten zijn van watermonsters die woensdag 12 augustus genomen werden.

In Den Haag zien we na enkele weken van wisselende resultaten een stijgende trend.

De concentratie gendeeltjes in het riool (rood), het aantal gemelde besmettingen bij de ggd (blauw) en het aantal ziekenhuisopnames (grijs) in Den Haag. De meetresultaten zijn van watermonsters die woensdag 12 augustus genomen werden.

Op Terschelling zien we voor de tweede week een stijging.

De concentratie gendeeltjes in het riool op Terschelling. De meetresultaten zijn van watermonsters die woensdag 12 augustus genomen werden.

Schiphol: het resultaat van deze week is in lijn met de voorgaande drie weken. Geen bijzondere verandering.

De concentratie gendeeltjes in het riool op Schiphol. De meetresultaten zijn van watermonsters die woensdag 12 augustus genomen werden.

Onderzoeker Frederic Béen zegt: “De rioolwatergegevens van Schiphol zijn relevant omdat ze informatie geven over de circulatie van het virus onder mensen die op doorreis zijn via een van de belangrijkste toegangspunten tot ons land en het Europese continent. Aan de andere kant worden we door een dergelijke tijdelijke ‘bevolking’ geconfronteerd met een plotselinge toename of afname van de hoeveelheid erfelijk materiaal (RNA) die wordt aangetroffen als gevolg van de aanwezigheid van één of meerdere besmette passagiers (of zelfs grond- en luchtpersoneel). Zoals gezegd blijft het monitoren van de aanwezigheid van SARS-CoV-2 in de afvalwaterstroom van Schiphol zeer relevant. Temeer daar het vliegverkeer weer langzaam toeneemt, geven ons rioolwateranalyses een indicatie of het virus via het vliegverkeer Nederland binnenkomt.”

De laatste meting die we hebben van Rotterdam Dokhaven toont een lichte stijging.

In de overige steden die KWR meet, stellen we vast:

  • Apeldoorn: Nog steeds onder de detectiegrens
  • Franeker: Onder de detectiegrens deze week.

Houd de curves nauwkeurig in de gaten

De stijging van de SARS-CoV-2 RNA concentratie in riool in het begin van de eerste COVID-19 golf bleek in die fase indicatief voor een latere stijging van het aantal ziekenhuisopnames. Het lijkt redelijk om aan te nemen dat zoiets ook voor een tweede golf zal gelden. Wel is er een verschil tussen de eerste en tweede golf. Bij de eerste was het virus (RNA) vooraf helemaal niet aanwezig. Het virus (RNA) is nu nog steeds aanwezig in het riool. Daarom is het zaak lokale stijgingen goed in de gaten te houden. Door te kijken of de RNA-concentraties door blijven stijgen, en door de riooldata te vergelijken met de andere informatiebronnen: de meldingen bij de GGD en de ziekenhuisopnamen. Gertjan Medema: “Geen van deze gegevensbronnen is perfect, maar samen geven ze een completer beeld van de viruscirculatie.”

Tot nu toe zijn er op het nationale corona-dashboard geen vergelijkbare curves te zien van andere locaties (waaronder alle provinciehoofdsteden) die de afgelopen maanden zijn gemeten.

 


Bron: NOS.nl

delen