Nieuws

Nieuws

KWR meet wekelijks het rioolwater op coronavirusdeeltjes

De SARS-Cov-2 rioolwatermonsters van 7 juli

Sinds eind februari meet KWR in het rioolwater van negen steden de concentratie erfelijk materiaal van het coronavirus (SARS-COV-2 RNA). Die concentratie is een maat voor de besmettingsgraad onder de bevolking van de stad die op het onderzochte riool is aangesloten.Op deze pagina staat de actuele analyse van de rioolwatermonsters van dinsdag 7 juli.

Door regelmatig te meten, hebben we sinds de start van de coronacrisis in verschillende steden curves zien ontstaan. De curves bleken te correleren met het aantal registraties bij de GGD en met het aantal ziekenhuisopnames. Opvallend is dat de rioolwatercurve ongeveer een week eerder ‘reageert’ dan de andere twee. Dat is niet zo verrassend, want met het coronavirus besmette personen hebben de eerste dagen geen symptomen maar scheiden het virus via de ontlasting wél uit, in het riool. Dit maakt het riool tot ‘early warning’ systeem.

Vanaf begin maart begonnen de curves snel te stijgen. Eind maart was er in de meeste plaatsen een piek te zien en begin april zette de daling in. De afgelopen weken zien we dat in een aantal steden de concentratie virusdeeltjes onder de zogenaamde detectiegrens is gezakt. Dat betekent dat de hoogwaardige meetapparatuur bij KWR geen SARS-COV-2 RNA kan vaststellen in het rioolwatermonster. In andere steden daalt de curve minder steil en meten we nog steeds virusdeeltjes.

Rioolwatermonsters van 7 juli

In Amsterdam opnieuw een lage concentratie.

De concentratie gendeeltjes in het riool (rood), het aantal gemelde besmettingen bij de ggd (blauw) en het aantal ziekenhuisopnames (grijs) in Amsterdam. De meetresultaten zijn van watermonsters die dinsdag 7 juli genomen werden.

In Amersfoort een lage concentratie.

De concentratie gendeeltjes in het riool (rood), het aantal gemelde besmettingen bij de ggd (blauw) en het aantal ziekenhuisopnames (grijs) in Amersfoort. De meetresultaten zijn van watermonsters die dinsdag 7 juli genomen werden.

In Utrecht opnieuw een lage concentratie.

De concentratie gendeeltjes in het riool (rood), het aantal gemelde besmettingen bij de ggd (blauw) en het aantal ziekenhuisopnames (grijs) in Utrecht. De meetresultaten zijn van watermonsters die dinsdag 7 juli genomen werden.

In Tilburg een laag signaal.

De concentratie gendeeltjes in het riool (rood), het aantal gemelde besmettingen bij de ggd (blauw) en het aantal ziekenhuisopnames (grijs) in Tilburg. De meetresultaten zijn van watermonsters die dinsdag 7 juli genomen werden.

In Den Haag een lage concentratie.

De concentratie gendeeltjes in het riool (rood), het aantal gemelde besmettingen bij de ggd (blauw) en het aantal ziekenhuisopnames (grijs) in Den Haag. De meetresultaten zijn van watermonsters die dinsdag 7 juli genomen werden.

In de overige steden die KWR meet, stellen we vast:

  • In Den Haag is het signaal laag.
  • Op Schiphol is het signaal weer duidelijk hoger dan vorige week toen het onder de detectiegrens lag.
  • In Apeldoorn en Franeker geen signaal.
  • Op Terschelling is na weken onder de detectiegrens nu weer een lage concentratie te zien.

Houd de curves nauwkeurig in de gaten

We zitten nu aan het eind van de eerste golf. De stijging van de SARS-CoV-2 RNA concentratie in riool in het begin van de eerste COVID-19 golf bleek in die fase indicatief voor een latere stijging van het aantal ziekenhuisopnames. Het lijkt redelijk om aan te nemen dat zoiets ook voor een tweede golf zal gelden. Wel is er een verschil tussen de eerste en tweede golf. Bij de eerste was het virus (RNA) vooraf nog helemaal niet aanwezig. Nu zitten we in de staart van de eerste golf en is het virus (RNA) nog steeds aanwezig in het riool. Daarom is het nu zaak een stijging goed in de gaten te houden. Door te kijken of het door blijft stijgen, en door de riooldata op het (nationale) dashboard te vergelijken met de andere informatiebronnen: de meldingen bij de GGD en de ziekenhuisopnamen. Medema: “Geen van deze gegevensbronnen is perfect, maar samen geven ze een completer beeld van de viruscirculatie. Dat is de GGD aan het doen.”

 


Bron: NOS.nl