Nieuws

Verkenning monitoring van coronavirus in afvalwater in Peru

De wereldwijde COVID-19-pandemie is op dit moment een groot probleem voor de menselijke gezondheid. De verspreiding van het virus moet worden beperkt om verdere infecties en sterfgevallen te voorkomen. Het coronavirus SARS-CoV-2 wordt door besmette mensen uitgescheiden met hun ontlasting. Het virus kan met de uitwerpselen worden verspreid in rioleringen en door overstort van afvalwater stroomafwaarts in rivieren terecht komen. Vooral op plaatsen waar de afvalwaterzuivering onvoldoende is. De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Peru heeft aangegeven een verkenning in dit land te willen doen om de traceerbaarheid van SARS-CoV-2 in afvalwater te bepalen. Uiteindelijk kan dit leiden tot de ontwikkeling van een systeem dat vroegtijdig waarschuwt om op die manier een effectieve strategie te ondersteunen om verdere uitbraken in Peru te voorkomen. Peru is in de pandemie een van de meest getroffen landen ter wereld.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Deltares gecontracteerd om deze verkenning in samenwerking met KWR uit te voeren. KWR is de organisatie die SARS-CoV-2 als eerste in afvalwater aantrof. Samen gaan ze de haalbaarheid van een gecombineerde aanpak van monitoring, modellering en capaciteitsopbouw in Peru in kaart brengen. Ze richten zich bij de verkenning op een monitoringstrategie voor vroegtijdige waarschuwing in de stad Chiclayo, het grootste economische, commerciële en toeristische centrum aan de noordkust van het land.

Eerste fase van het project

In de eerste fase van het project, van december 2020 tot juni 2021, identificeren Deltares en KWR lokale belanghebbenden en zijn ze op zoek naar de beste partners voor mogelijke vervolgactiviteiten. Ook wordt in deze fase met lokale partners gezocht naar meetlocaties en wordt een basis waterkwaliteitsmodel opgesteld voor afvalwater, hemelwater en drainage in Chiclayo. De resultaten van de eerste fase van het project geven inzichten in mogelijke transmissieroute van SARS-CoV-2 en andere ziekteverwekkers in het afvalwater en of vroegtijdig waarschuwen hiervoor mogelijk is. Een systeem voor vroegtijdige waarschuwing van ziekteverwekkers in het afvalwater maken uiteindelijk gerichte preventieve interventies mogelijk.

Op zoek naar stakeholders

KWR en Deltares zoeken Peruaanse stakeholders die geïnteresseerd zijn in deelname aan deze eerste fase. We denken onder meer aan overheidsinstanties, academische instellingen, niet-gouvernementele organisaties en bedrijven. Neem alstublieft contact met ons op als u suggesties heeft of een rol voor uzelf of uw organisatie in deze verkenning ziet.

Deltares is een toonaangevend, not-for-profit internationaal opererend gespecialiseerd advies- en toegepast onderzoeksinstituut op het gebied van water en ondergrond.

delen