onderwerp

Biologische activiteit

Beheersbaar maken van groei van micro-organismen in water

Groei van micro-organismen in (drink)water kan leiden tot risico’s voor de volksgezondheid, consumentenklachten, technische problemen en overschrijdingen van wettelijke normen. Naast het stellen van een accurate diagnose, zorgt KWR ervoor dat bacteriologische veiligheid gegarandeerd is. Dit helpt de drinkwatersector, industrie en overheid bij een goede procesvoering met zo min mogelijk risico’s.

Overzicht van ongewenste biologische processen in drinkwaterleidingen.

Biologische activiteit beheersen

De aanwezigheid van schadelijke micro-organismen in water is ongewenst. Opportunistische, ziekteverwekkende micro-organismen zoals Legionella pneumophila en Pseudomonas aeruginosa vormen een bedreiging voor de volksgezondheid. Ook brengen ze de reputatie van de drinkwatersector, industrie en overheid in gevaar. Groei van micro-organismen en ongewervelde dieren in water kan leiden tot consumentenklachten, technische problemen en overschrijdingen van wettelijke normen. Behalve een tijdige signalering moeten effectieve maatregelen worden genomen om ongewenste biologische activiteit tegen te gaan.

Voorbeeld van biologische activiteit: Legionella-bacterie (roodgekleurd) die amoeben (groengekleurd) infecteren (microscopisch beeld).

Voorbeeld van biologische activiteit: Legionella-bacterie (roodgekleurd) die amoeben (groengekleurd) infecteren (microscopisch beeld).

Van diagnose tot effectieve maatregel

Ter voorkoming van het ontstaan van gezondheidsrisico’s in de distributie van veilig (drink)water van onberispelijke kwaliteit, zijn actuele inzichten nodig in factoren die de groei van micro-organismen stimuleren en hoe dit kan worden tegengegaan. KWR doet onderzoek op verschillende gebieden, waardoor een accurate diagnose mogelijk is en waterbedrijven maatregelen kunnen nemen om watersystemen veilig te beheren; deze onderzoeksgebieden zijn onder andere:

  • Analyse van (micro)biologische activiteit, biologische stabiliteit en processen door middel van effectieve meetstrategieën (groeipotentie, biomassa, hydrogenomics), inclusief het vertalen van resultaten in verbeterde beheersmaatregelen.
  • Probleemanalyse van ongewenste effecten van biologische processen in watersystemen, zoals het verspreiden van ziekteverwekkende micro-organismen voor mensen en planten.
  • Definiëren en testen van beheersmaatregelen tegen groei van Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa en andere ziekteverwekkers in watermilieus, met de inzet van specifieke detectiemethoden die KWR heeft ontwikkeld.
  • Optimalisatie van behandelingsprocessen, gericht op de productie van biologisch veilig water en op het veiligstellen van lage biologische activiteit in het distributiesysteem.
  • Ontwikkeling en toepassing van kennis over de functie van leidingen en installaties in ongewenste biologische activiteit, in samenwerking met de installatiebranche, d.w.z. de industrieën die watervoorzieningssystemen en -netwerken ontwikkelen en installeren.
  • Begrijpen hoe biofilmgroei werkt in watersystemen van de glastuinbouw en definiëren van maatregelen die biofilmgroei tegengaan.

De Continue Biofouling Monitor van KWR bepaalt tweewekelijks de biofilmvormingspotentie van water.

De Continue Biofouling Monitor van KWR bepaalt tweewekelijks de potentie van biofilmvorming.

Kennis leidt tot goede procesvoering

Gewapend met de kennis die KWR levert, kunnen drinkwatersector, industrie en overheid risico’s op ongewenste groei van micro-organismen in procesvoering tot een minimum reduceren.