onderwerp

Beheersbaar maken van groei van micro-organismen in water

Biologische activiteit

Groei van micro-organismen in (drink)water kan leiden tot risico’s voor de volksgezondheid, consumentenklachten, technische problemen en overschrijdingen van wettelijke normen. Naast het stellen van een accurate diagnose, zorgt KWR voor het beheersbaar maken van eventuele nagroeiproblemen. Dit helpt de drinkwatersector, de industrie en de overheid bij een goede procesvoering, zodat de risico’s op besmetting zo klein mogelijk zijn.

Picture1 activiteit (Small)

 

Biologische activiteit beperken

De aanwezigheid van schadelijke micro-organismen in (drink)water is ongewenst. Opportunistische, ziekteverwekkende micro-organismen zoals Legionella pneumophila en Pseudomonas aeruginosa vormen een bedreiging voor de volksgezondheid en de reputatie van de drinkwatersector, de industrie en de overheid. Groei van micro-organismen en ongewervelde dieren in drinkwater kan leiden tot consumentenklachten, technische problemen en overschrijdingen van wettelijke normen. Behalve een tijdige signalering moeten effectieve maatregelen worden genomen om ongewenste biologische activiteit tegen te gaan. Daar is zowel kennis als praktijkervaring voor nodig.

Voorbeeld van biologische activiteit: Legionella-bacterie (roodgekleurd) die amoeben (groengekleurd) infecteren (microscopisch beeld).

Voorbeeld van biologische activiteit: Legionella-bacterie (roodgekleurd) die amoeben (groengekleurd) infecteren (microscopisch beeld).

Van diagnose tot effectieve maatregel

Naast het stellen van een accurate diagnose zorgt KWR voor het beheersbaar maken van eventuele nagroeiproblemen.

  • Analyse van (micro)biologische activiteit en processen door middel van effectieve meetstrategieën (groeipotentie, biomassa, genomics), inclusief vertaling van resultaten naar verbeterde controlemogelijkheden.
  • Probleemanalyse van ongewenste effecten van biologische processen in watersystemen zoals het verspreiden van ziekteverwekkende micro-organismen.
  • Definiëren en testen van beheersmaatregelen tegen groei van Legionella pneumophila in watermilieus, met de inzet van specifieke detectiemethoden die door KWR zijn ontwikkeld.
  • Optimalisatie van behandelingsprocessen, gericht op de productie van biologisch stabiel drinkwater en lage biologische activiteit in het distributiesysteem.
  • Ontwikkeling en toepassing van kennis over de rol van leidingen en installaties in ongewenste biologische activiteit in samenwerking met de installatiebranche.
  • Achterhalen van biofilmgroei in watersystemen van de glastuinbouw en definiëren van maatregelen om biofilmgroei tegen te gaan.
De Continue Biofouling Monitor van KWR bepaalt tweewekelijks de biofilmvormingspotentie van water.

De Continue Biofouling Monitor van KWR bepaalt tweewekelijks de biofilmvormingspotentie van water.

Kennis leidt tot goede procesvoering

KWR levert actuele kennis over factoren die de groei van micro-organismen in watermilieus stimuleren, het tegengaan van deze groei en over maatregelen die nodig zijn om gezondheidsrisico’s te voorkomen. Gewapend met deze kennis kunnen de drinkwatersector, de industrie en de overheid
zorgen voor een goede procesvoering, zodat de risico’s op ongewenste groei van micro-organismen zo klein mogelijk zijn. Dit is cruciaal voor het maken en distribueren van veilig, onberispelijk (drink)water.

+ Lees meer