Gaby van Doorn – Abelmann

Gaby van Doorn – Abelmann

  • Onderzoeksanalist
  • 030-6069631
  • Gaby.van.Doorn@kwrwater.nl

Gaby van Doorn is microbiologisch analist, waarbij de werkzaamheden bestaan uit het onderzoek naar de microbiologische gesteldheid van water, waterleidingmaterialen en korrelvormige materialen op de aan- of afwezigheid van eventuele pathogenen. Daarbij gebruikmakend van klassieke microbiologie, moleculaire microbiologie en groeiproeven en de accurate rapportage en verslaglegging in o.a. LIMS. Gaby is verantwoordelijk voor het opzetten en invoeren van te gebruiken methodes, templates, rapporten en worksheets in LIMS. Configureren van de diverse modules en functies, validatie, troubleshooting en onderhoud van het LIMS systeem. Daarnaast geeft zij training en is ze eerste aanspreekpunt voor LIMS gebruikers. Dit omvat verbeterpunten verzamelen, ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten en problemen oplossen.