Artikel

Op weg naar ‘biologisch stabiel’ drinkwater

Vernieuwde Continue Biofouling Monitor

Binnen het collectieve onderzoek voor de waterbedrijven werkte KWR in 2015 aan de verdere doorontwikkeling van de Continue Biofouling Monitor (CBM). De vernieuwde CBM kan zowel de biofilmvormende als de biomassa-accumulerende eigenschappen van drinkwater gelijktijdig bepalen.

Biofouling voorkomen

Drinkwater wordt in Nederland zonder persistent desinfectiemiddel gedistribueerd. Om te voorkomen dat tijdens opslag en distributie ongewenste (micro)biologische processen optreden die de microbiologische en esthetische kwaliteit van het drinkwater negatief beïnvloeden, wordt gestreefd naar productie van ‘biologisch stabiel’ drinkwater: drinkwater dat weinig tot geen ‘biofouling’ veroorzaakt tijdens opslag en distributie.

Voordeel vernieuwde CBM

Biofouling wordt veroorzaakt door biofilmvorming (groei) in combinatie met biomassa-accumulatie (adsorptie). Om beide processen te kunnen volgen, is de CBM in 2015 aangepast om zowel de biofilmvormende als de biomassa-accumulerende eigenschappen van drinkwater gelijktijdig te kunnen bepalen. Deze vernieuwde CBM maakt het mogelijk in te schatten in hoeverre bijvoorbeeld spuien zorgt voor een reiniging van het distributiegebied, waardoor de drinkwaterkwaliteit verbetert en ongewenste (micro)biologische processen worden voorkomen.

dubbele cbm

delen