Nieuws

Sewers4COVID-team krijgt prijs van de Britse Royal Academy of Engineering

Het internationale team ontwikkelde een methode om aan de hand van rioolwatermonster het SARS-CoV-2-virus snel op te sporen

De ‘Sewers4COVID’-methode, waarmee het SARS-CoV-2-virus snel kan worden opgespoord, heeft een prijs gekregen van de Britse Royal Academy of Engineering. De methode was afgelopen april de winnende inzending van een team van onderzoekers van KWR, de universiteit van Exeter (VK) en instellingen in Griekenland en Spanje tijdens een hackathon georganiseerd door de Europese Commissie.

Sewers4COVID is een methode (nu nog een prototype) om snel en efficiënt in het hele land nieuwe besmettingshaarden van het virus op te sporen. Met behulp van water-gerelateerde epidemiologische technieken in combinatie met kunstmatige intelligentie kunnen nieuwe besmettingshaarden vroegtijdig worden gesignaleerd. Aan de hand van sociaal-economische omstandigheden worden bovendien groepen die bij uitstek risico lopen op besmetting in kaart gebracht.

Deze baanbrekende methode kan worden gebruikt om ziekten vroegtijdig op te sporen en de verspreiding ervan tegen te gaan, de volksgezondheid te verbeteren, uitbraken van epidemieën te signaleren en overheden in staat te stellen cruciale maatregelen te nemen en op voorhand middelen in te zetten om de bevolking te beschermen tegen pandemieën.

De prijs van de Royal Academy of Engineering en het succes in de hackaton van afgelopen april laten zien dat er internationaal veel belangstelling is voor het baanbrekende werk bij KWR op het gebied van rioleringsbewaking. Deze internationale erkenning onderstreept ook hoezeer KWR altijd inzet op nauwe en onderling aanvullende samenwerking met onderzoeksgroepen en universiteiten in het buitenland. De hackaton in april bood de mogelijkheid om onderzoeksgroepen nauwer met elkaar te laten samenwerken aan een succesvol resultaat en zo een stap te zetten naar een intensievere samenwerking tussen onderzoekers in de toekomst.
dr. Lydia Vamvakeridou-Lyroudia MEng
dr. Lydia Vamvakeridou-Lyroudia MEng
Royal Academy of Engineering award for the Sewers4COVID team

Directeur van KWR Water, Dragan Savec voor het lab in Nieuwegein

delen