Tag-pagina

Bedrijfstakonderzoek - Thematisch Onderzoek - Biologische Veiligheid

Verkenning en ontwikkeling van nieuwe meet-en analysemethoden en innovatief onderzoek waarmee drinkwaterbedrijven microbiologische processen (nagroei, opportunistische pathogenen, desinfectie, omzetting verontreinigingen) zo goed mogelijk kunnen beheersen en sturen voor een betere en efficiëntere bedrijfsvoering. Actuele kennis over microbiologische bedreigingen, zoals het voorkomen van ziekteverwekkers, stelt waterbedrijven in staat om te allen tijde microbiologisch veilig en klachtenvrij drinkwater te leveren en hun klanten daarover goed te kunnen informeren.