project

Ringonderzoeken

Ringonderzoek is een belangrijk instrument voor de harmonisatie van (milieu)metingen; laboratoria kunnen hiermee hun resultaten onderling vergelijken. KWR voert al ruim 30 jaar ringonderzoek uit voor zeer diverse laboratoria zoals milieulabs, waterlabs, laboratoria van waterschappen, ziekenhuizen en voedselverwerkende bedrijven. Het ringonderzoek dat wij organiseren is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (nr. R005).

Elk jaar stelt KWR een jaarprogramma op voor organische, anorganische en microbiologische ringonderzoeken. Daarmee zijn laboratoria in staat om op regelmatige basis hun procedure ten aanzien van (routine)monsters te testen. Om de deelnemers goed inzicht te geven in hun eigen prestatie bij het dagelijks werk, biedt KWR praktijkmonsters aan bij de ringonderzoeken. De monsters worden bereid uit drink-, oppervlakte, grond-, afval- en/of zwemwater en de deelnemers kiezen zelf welke bepalingsmethode(n) zij gebruiken.

Ringonderzoekmonsters

Ringonderzoekmonsters

Karakteristieken van KWR-ringonderzoeken

  • De ringonderzoeken omvatten jaarlijks circa 45 organische, anorganische en microbiologische laboratorium-evaluerende onderzoeken voor diverse watertypen en meer dan 100 parameters.
  • Ze zijn opgezet volgens de Youden-systematiek, zodat men kan achterhalen wat de aard (toevallig/systematisch) van eventuele fouten is.
  • De resultaten worden zowel in tabelvorm als grafisch weergegeven.
  • De onderzoeken verschaffen informatie over (de prestaties van) methoden die de deelnemers hanteren, wat interpretatie van de eigen score vereenvoudigt.
  • Uit het ringonderzoek volgt als waardeoordeel een rapportcijfer voor de groepsprestatie, wat een snelle indruk geeft van de kwaliteit van de geboekte resultaten voor afzonderlijke parameters en hoe deze zich in de loop van de tijd ontwikkelen. De resultaten worden beoordeeld op verschillende statistische kengetallen. Algemeen wordt er één rapportcijfer per matrix en per parameter gegeven.
  • Door middel van een z-score geven de ringonderzoeken een oordeel over de individuele prestaties per deelnemer ten opzichte van het groepsgemiddelde en voor chemische ringonderzoeken eveneens ten opzichte van de theoretische waarde.
Verzamelen van ringonderzoekmonsters in het laboratorium

Verzamelen van ringonderzoekmonsters in het laboratorium.

Rapportage

De resultaten van de ringonderzoeken worden onder randomnummer gerapporteerd, zodat anonimiteit is gegarandeerd. Het rapport verschaft tevens inzicht in de gebruikte analysemethoden. Daarmee kan elke deelnemer vaststellen of eventuele afwijkende resultaten door de gebruikte methoden veroorzaakt kunnen zijn, of een andere oorsprong hebben.

Ringonderzoek op maat

Naast de ringonderzoeken die KWR organiseert in het jaarprogramma worden er ook ringonderzoeken op maat aangeboden. KWR heeft jarenlange ervaring in het organiseren van ringonderzoeken voor kwaliteitsborging van (nieuw) ontwikkelde methodes (zoals RT-PCR), alternatieve bevestigingsmethodes en voor de analyse van nieuwe stoffen. Daarnaast organiseert en doet KWR mee aan diverse ringonderzoeken binnen het NORMAN netwerk. Onze experts staan voor u klaar om met u te kijken naar de mogelijkheden.