Nieuws

Nieuw HORIZON 2020-project bouwt een ecosysteem voor innovatieve oplossingen ter aanpassing aan de klimaatverandering

Een gloednieuw Horizon 2020-project, getiteld Climate Resilient Regions Through Systemic Solutions and Innovations-ARSINOE, is op 1 oktober 2021 van start gegaan. KWR is een van de 41 partners uit 15 landen.

ARSINOE wil veerkrachtige regio’s tot stand brengen door regionale ecosystemen te creëren die innovatieve maatregelen en oplossingen voor aanpassing aan de klimaatverandering in heel Europa ontwikkelen en uitvoeren.

Een multidisciplinaire en sectoroverschrijdende aanpak is vereist omdat klimaatverandering complex is en sterk samenhangt met andere mondiale uitdagingen, zoals voedselzekerheid, waterschaarste, uitputting van de biodiversiteit en aantasting van het milieu.

Het vierjarige ARSINOE-project, dat op 1 oktober 2021 van start gaat, zal een methodologisch kader ontwikkelen om de systeeminnovatiebenadering (SIA) te combineren met het klimaatinnovatievenster (Climate Innovation Window – CIW). Het zal een ecosysteem creëren om de Green Deal-doelstellingen van de EU voor specifieke regio’s te halen op basis van een drieledige aanpak:

  1. integratie van veelzijdige technologische, digitale, bedrijfs-, governance- en milieuaspecten met sociale innovatie om aanpassingstrajecten aan de klimaatverandering te ontwikkelen
  2. koppeling met CIW om innovatiepakketten te vormen door onderzoekers en eindgebruikers/regio’s aan elkaar te koppelen
  3. bevordering van de duurzaamheid en de groei van het ecosysteem door kruisbestuiving en replicatie op verschillende schaalniveaus, op Europees niveau en daarbuiten

Negen zeer uiteenlopende regio’s in Europa zullen de drieledige ARSINOE-aanpak demonstreren als een proof-of-concept met betrekking tot de toepasbaarheid, reproduceerbaarheid, mogelijkheden en doeltreffendheid ervan. De regio’s zijn: (i) het grootstedelijk gebied van Athene (EL), (ii) mediterrane havens, waaronder de haven van Piraeus (EL), Limassol (CY) en Valencia (ES), (iii) de hoofdrivier in Duitsland (DE), (iv) de grensoverschrijdende meren van Ochrid/Prespa (MK, AL, EL), (v) Canarische Eilanden (ES), vi) grensoverschrijdende Zwarte Zee met inbegrip van Roemenië, Bulgarije en Turkije (RO, BG en TR), vii) Zuid-Denemarken (DK), viii) Torbay en het graafschap Devon (UK) en ix) het eiland Sardinië in de Middellandse Zee (IT).

Bekijk de ARSINOE YouTube-video om meer te weten te komen over het project.

delen