Nieuws

Drie Watershare-communities gelanceerd

Op 1 november 2017 zijn in het Netherlands Pavilion op de Aquatech Amsterdam drie Watershare Communities of Practice (CoP’s) gelanceerd. Het zijn de CoP’s Future-Proof Water Infrastructures, Resilient Urban Water Management en Resource Recovery & Upcycling. Hiermee telt Watershare nu officieel vijf communities, waarin kennisinstellingen en eindgebruikers uit de hele wereld samenwerken aan oplossingen voor de belangrijke watervraagstukken van dit moment. De vijf Watershare-communities kwamen eerder in de week – parallel aan de Amsterdam International Water Week – al bij elkaar om kennis uit te wisselen en (kansen voor) gezamenlijke projecten te bespreken.

Watersharedirecteur Theo van den Hoven lanceerde de drie communities door de aanwezigen mee te nemen in de missie van Watershare: wereldwijd onderzoeksresultaten lokaal toepassen. Na een korte introductie van de eerder gelanceerde CoP’s Emerging Substances en Subsurface Water Solutions kregen de leden van de CoP’s Future Proof Water Infrastructures, Resilient Urban Water Management en Resource Recovery & Upcycling het ‘officiële Watershare-speldje’ opgeprikt. Van den Hoven: “De CoP’s waren al actief, maar we wilden ze ook nog introduceren bij het publiek. Dat kan heel goed op de AIWW en de Aquatech, waar de wereldwijde watersector goed vertegenwoordigd is. Naast de lanceringen hebben we ook een CoP-dag georganiseerd en waren er verschillende AIWW-sessies met inbreng van Watershareleden.”

Ondergrondse waterberging

Een van de aan Watershare gerelateerde sessies was de sessie ‘Adaptive (ground) water allocation for a robust water supply’, over een coherente aanpak van vraagstukken op het gebied van seizoensgebonden watertekort, toenemende verzilting en bodemdaling. KWR-onderzoeker Klaasjan Raat hield een presentatie over COASTAR, “de ondergrondse Deltawerken voor het zekerstellen van de zoetwatervoorziening”. Ook Watershareleden Staffan Filipsson van IVL Swedish Environmental Research Institute en Seunghak Lee van Korea Institute of Science and Technology (KIST) hadden in deze sessie een presentatie, respectievelijk over de zoetwatervoorziening op het Zweedse eiland Gotland en in Korea.

Resource recovery, opkomende stoffen en infrastructuur

In de sessie ‘Resource Recovery and Circular Water Cycle’ lichtte Kees Roest van KWR het werk van de Watershare-community Resource Recovery & Upcycling toe. In ‘Handling micro pollutants’ vertelde Jan Peter van der Hoek namens de CoP Emerging Substances over de Watersharetool AbatES, een database waarin het gedrag van chemische verontreinigingen in de waterketen wordt beschreven. En in de sessie ‘New ICT & data: solutions in water management’ sprak Ralph Beuken van KWR over de nieuwe Watersharetool PIPE-works.

Stedelijk watermanagement

Namens de CoP Resilient Urban Water Management (RUWM) hield KWR-onderzoeker Stef Koop een presentatie met de titel ‘Resilience profiling: Assessing the capacity to manage and govern water challenges in cities’. 65 steden lieten hun waterbeheer in kaart brengen via de City Blueprint-methode. Van den Hoven: “De communities borduren voort op de kennis en kunde die de leden in huis hebben. De CoP RUWM is bijvoorbeeld ook bezig met een verzameling modellen om de veerkracht van stedelijke waterketens kwantitatief te meten. Deze modellen worden op meerdere plekken in de wereld toegepast. Dat levert informatie op waarmee waterbedrijven hun infrastructuur toekomstbestendig kunnen maken, en waarmee onderzoekers hun modellen kunnen verbeteren. Een mooi voorbeeld van hoe Watershare werkt!”

V.l.n.r.: Theo van den Hoven (Watershare) met CoP-leden Kees Roest (KWR), Christos Makropoulos (NTUA), Stefan Urioc (KWR) en Seunghak Lee (KIST)

delen