Nieuws

KWR betrokken bij proef in Nairobi om COVID-19 te monitoren aan de hand van rioolwater

KWR gaat in de Keniase hoofdstad Nairobi de verspreiding van het virus COVID-19 meten aan de hand van monsters uit het rioolwater. Het betreft een proefproject in samenwerking met het Directoraat Gezondheidszorg van de lokale gemeentelijke diensten (Nairobi Metropolitan Services, NMS) en het lokale water- en rioleringsbedrijf (Nairobi City Water and Sewerage Company, NCWSC), alsmede het International Livestock Research Institute (ILRI).

In het project wordt het rioolwater in Nairobi geanalyseerd op de aanwezigheid van het SARS-CoV-2-virus. De uitkomsten worden vervolgens vergeleken met epidemiologische gegevens over de verspreiding van COVID-19 in de stad. Deze aanpak moet het mogelijk maken waargenomen trends beter te interpreteren en eventuele uitbraken van het virus in Nairobi vroegtijdig op te sporen. In het kader van het project wordt ook een online-platform ontwikkeld om de trendgegevens te visualiseren en de NMS en andere relevante Keniaanse autoriteiten inzicht te geven in de verspreiding van het virus.

Voorspellende waarde van de methode

Het project is gebaseerd op eerder onderzoek van Gertjan Medema en zijn team. Met de door hen ontwikkelde methode wordt rioolwater geanalyseerd op SARS-CoV-2 RNA om te bepalen in hoeverre het virus zich onder de lokale bevolking heeft verspreid. De methode heeft een voorspellende waarde omdat het virus al in het rioolwater kan worden gedetecteerd nog voordat mensen die zijn besmet symptomen vertonen.

Het project wordt behalve door de drie samenwerkende partijen zelf mede gefinancierd door de afdeling NL Business van het FMO (Financierings-Maatschappij Ontwikkelingslanden) in Den Haag en door het Amsterdamse drinkwaterbedrijf Waternet.

Covid-19 sewage research explained in images

 

delen