ing. Erik Emke

ing. Erik Emke

  • Onderzoeker
  • 030-6069691
  • Erik.Emke@kwrwater.nl
  • 06-54295592

Erik Emke is onderzoeker in het team Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid. Erik heeft 25 jaar ervaring in het onderzoek, ontwikkeling en implementatie van nieuwe analytische technieken voor de detectie van microverontreinigingen in de watercyclus. Erik heeft zicht de laatste 6 jaar met name gericht op de detectie van nanodeeltjes zoals fullerenen en opiaatwetmiddelen zoals amfetamine en cocaïne. Erik heeft in samenwerking met een europees consortium ook het gebruik in kaart gebracht van deze middelen in populaties voor de opiaatwetmiddelen. Hierbij heeft hij een actieve rol in het harmoniseren van de gebruikte methoden. Erik zijn specialisme ligt op het gebied van analytische technieken, methode ontwikkeling, sewage based epidemiology, drugs, chemische water kwaliteit, monitoring en identificatie van onbekende componenten.