Nieuws

Slimme data-acquisitiemethode valt in de prijzen

KWR-onderzoeker Nienke Meekel wint Van Deemter-prijs 2020

De identificatie van schadelijke stoffen in drinkwater is een belangrijke issue voor de drinkwatersector. KWR doet hier al ruim veertig jaar onderzoek naar. Dit speurwerk viel onlangs extra op door het winnen van de Van Deemter-prijs 2020; een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de Sectie Analytische Chemie van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) voor de beste Master-afstudeerscriptie met een duidelijke analytische-chemie component en die een belangrijke bijdrage levert aan het vakgebied.

Nienke Meekel won de prijs voor haar afstudeerstage bij KWR voordat ze per 1 september in dienst kwam. Een erkenning voor haar buitengewone bijdrage in het snel ontwikkelende onderzoeksveld ‘suspect & nontarget screening’ dat zich volgens de jury onderscheidt in kwaliteit, productiviteit en wetenschappelijke originaliteit. De winnaar werd bekendgemaakt tijdens de online editie van ‘The Analytical Challenge 2020’.

Schadelijke stoffen in (drink)water

In haar prijswinnende onderzoeksverslag ‘Improved identification of toxic compounds in drinking water sources through HRMS based intelligent data acquistion’ beschrijft Nienke de innovatieve toepassing van data science in non-target screening en massaspectrometrie. Het doel van het onderzoek was het verbeteren van de identificatie van potentieel giftige organische microverontreinigingen tijdens de slimme monitoring van drinkwaterbronnen. Dankzij de ontwikkeling en toepassing van een slimme data-acquisitiemethode kunnen de resultaten van haar onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan het ontsluiten van alle informatie voor de identificatie van schadelijke stoffen in HRMS-datasets in het algemeen en in (drink)water in het bijzonder. De ontwikkeling van HRMS-meetinstrumenten heeft in hoge mate bijgedragen tot vooruitgang en interpretatie van geacquireerde data en is nog volop in ontwikkeling. Drinkwaterbedrijven en hun laboratoria ontwikkelen in samenwerking met KWR de wijze waarop dit soort analyses een rol krijgen in risk-based monitoring.

Sneller toxische stoffen identificeren

Gedurende haar stage bij KWR heeft Nienke excellent werk verricht waarin zij zich vooral onderscheidde door haar zelfstandigheid en buitengewoon hoge kennis- en denkniveau. Haar werk spitste zich toe op het verbeteren van de acquisitie van HRMS-data om sneller toxische stoffen te kunnen identificeren, wat bij de bewaking van (drink)waterkwaliteit van evident belang is. Daarin paste zij meerdere onderzoeksterreinen toe: analytische chemie, toxicologie en cheminformatics/programming. Gedurende haar stage liet de studente zien dat ze de chemie en toxicologie niet alleen begrijpt, maar ook over de capaciteit beschikt om deze terreinen met elkaar te verbinden. Zij maakte zich de programmeertaal R eigen voor cheminformatics, data mining, statistisch programmeerwerk en de grafische weergave van haar resultaten. De moeilijke omstandigheden waaronder het werk in de afgelopen maanden vanwege de coronapandemie moesten plaatsvinden, hadden geen enkele invloed op haar doorzettingsvermogen en motivatie.

Van Deemter-prijs is mooie erkenning

Dagelijkse begeleiders van Nienke Meekel waren Andrea Brunner (KWR) en Marja Lamoree (VU Amsterdam, KWR). De stage viel onder het talentprogramma van TI-COAST voor de MSc Chemistry, track Analytical Sciences (joint degree UvA/VU). De Van Deemter-prijs is een mooie erkenning en we zijn blij dat Nienke per 1 september gestart is als medewerker bij het KWR-team Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid. Hier richt de jonge onderzoeker zich op projecten met betrekking tot intelligente data acquisitie van potentieel toxische stoffen in de non-target screening analyses waarbij haar talent om analytische chemie, toxicologie en cheminformatics met elkaar te combineren bijzonder goed tot zijn recht zullen komen.

delen