Nieuws

Concentratie SARS- CoV-2 in het rioolwater laat een dalende trend zien

Sinds Februari 2020 meten we het SARS–CoV-2 RNA in het rioolwater. Door de resultaten te corrigeren voor het aantal inwoners, kunnen we een objectief beeld geven van de ontwikkeling van het Covid virus onder de bevolking.

In de meest recente grafieken voor de steden Utrecht en Amsterdam zien we dat de concentratie SARS-CoV-2 RNA aan het afnemen is. Omdat we het virus eerder in het rioolwater kunnen aantonen (voordat mensen zich ziek voelen en zich laten testen) kunnen deze resultaten een voorspellende waarde hebben.

De concentratie SARS-CoV-2 in het riool (oranje), het aantal gemelde besmettingen bij de ggd (blauw) en het aantal ziekenhuisopnames (grijs) in Amsterdam

De concentratie SARS-CoV-2 in het riool (oranje), het aantal gemelde besmettingen bij de ggd (blauw) en het aantal ziekenhuisopnames (grijs) in Utrecht

403618785

Video – 01:17
Wat het riool vertelt over het coronavirus

delen