Tag-pagina

Bedrijfstakonderzoek - Thematisch Onderzoek - Distributie

Ontwikkelen van kennis en tools die drinkwaterbedrijven ondersteunen in hun besluitvorming om te komen tot een toekomstbestendig leidingnet, waarbij de waterkwaliteit onder alle voorwaarden is gegarandeerd en waarbij het leidingnet in diverse toekomstbeelden zijn functie in het leveren van drinkwater kan blijven vervullen. Hierbij staan het saneringsbeleid en het handhaven van de waterkwaliteit centraal.