onderwerp

Snelle en accurate identificatie met behulp van DNA-technieken

Hydrogenomics

Genomics wordt in de watersector steeds vaker toegepast voor het monitoren van een veilige en gezonde waterkwaliteit en voor het bepalen van de biodiversiteit. KWR onderzoekt de inzetbaarheid van DNA-technieken voor snelle en gevoelige analyse, en ontwikkelt nieuwe methoden. Dit onderzoek helpt de watersector om hydrogenomics effectief en kostenbesparend in te zetten.

bact in water (Small)

Microscopisch beeld van bacteriën in water.

Hydrogenomics: groeiend vakgebied in de watersector

Moleculair-microbiologische methoden (genomics) worden in de watersector steeds vaker toegepast. Aan de hand van de unieke samenstelling van het erfelijk materiaal (DNA of RNA) wordt zeer selectief de aanwezigheid, identiteit en concentratie van (micro-)organismen vastgesteld, inclusief het karakteriseren van microbiële populaties. In vergelijking met traditionele methoden kun je met DNA-technieken sneller en gevoeliger mogelijke pathogenen in zwem- en oppervlaktewater analyseren, om vervolgens potentiële bronnen van verontreiniging snel op te sporen. Ook worden de technieken ingezet om de diversiteit van vissen, amfibieën en macrofauna bepalen en voor fingerprinting: een afdruk maken van het aanwezige DNA in water.

Groeialgen (Small)

KWR gebruikt de nieuwste analysetechnieken voor herkenning en kwantificering van blauwalg-toxines en heeft ecologische kennis om overlast door blauwalgen te voorkomen.

DNA-kennis voor drinkwatersector en oppervlaktewaterbeheer

KWR heeft actuele kennis over het DNA van uiteenlopende
(micro-)organismen, inclusief hun eventuele bedreigingen voor mens en milieu. Onze specialisten ontwikkelen genomics-methoden en bioinformatica voor toepassingen in de drinkwatersector en oppervlaktewaterbeheer.

 • Snelle en kwantitatieve detectie van micro-organismen
  Toepassing van Polymerase Ketting Reactie (PCR) voor snelle en selectieve uitvoering van routinematige laboratoriumanalyses en detectie van een groot aantal ziekteverwekkende micro-organismen.
 • Beschrijven van bacteriepopulaties
  Toepassing van next generation sequencing (NGS) voor inzicht in samenstelling en biochemische eigenschappen van bacteriepopulaties, bijvoorbeeld om zuiveringsprocessen te optimaliseren.
 • Opsporen van nieuwe micro-organismen en eigenschappen
  Aantonen van virussen, bacteriën en complexe organismen waarvoor ‘traditionele’ (kweek)methoden niet volstaan.
 • Risicobeoordeling zwemwater
  Tijdige signalering van verhoogde niveaus van blauwalgen en zwemwaterparameters (E. coli, intestinale enterococcen), inclusief opsporen van besmettingsbronnen en risicoanalyse voor mens en dier.
  Herkennen en kwantificeren van toxische stoffen als gevolg van blauwalgen, inclusief advies over voorkómen van overlast.
 • Environmental DNA (eDNA)
  Analyse van DNA uit sporen van macrofauna en vissen in water (huidcellen, slijm, uitwerpselen) voor het vaststellen van de biodiversiteit.
 • Databanken
  Samenwerking met kennisinstituten voor de ontwikkeling van krachtige bioinformatica-software en de aanleg van referentiecollecties voor data interpretatie.
moleculair 3 (Small)

Voorbereiding van PCR-reagentia en master mix in een PCR-cabinet.

Effectieve en kostenbesparende inzet van hydrogenomics

Hydrogenomics wordt breed ingezet: van identificatie van specifieke ziekteverwekkers tot alle voorkomende organismen in het waterecosysteem. Het onderzoek van KWR naar bestaande en nieuwe methoden en toepassingen, helpt de watersector hydrogenomics effectief en kostenbesparend in te zetten. Daarbij is de uitdaging voor de komende jaren het ontwikkelen van methoden die worden verankerd in wet- en regelgeving.

+ Lees meer