dr. Peer Timmers

dr. Peer Timmers

  • Onderzoeker
  • 030-6069636
  • peer.timmers@kwrwater.nl
  • 06-15403473

Peer Timmers is getraind in microbiële ecofysiologie en zet een zo breed mogelijk scala aan chemische en moleculair biologische technieken in om te achterhalen welke micro-organismen verantwoordelijk zijn voor een bepaald proces en in hoeverre dit proces belangrijk is in een systeem. Tijdens zijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Wageningen en zijn postdoctoraal onderzoek bij Wetsus in Leeuwarden onderzocht hij hoe micro-organismen toepasbaar zijn voor het afbreken van ongewenste stoffen, of voor het produceren van waardevolle stoffen uit afvalstromen. Het liefst beide tegelijk. Peer richt zich bij KWR op soortgelijke vraagstukken die bijdragen aan het begrip van de relatie tussen microbiële en chemische waterkwaliteit en die mogelijk leiden tot nieuwe toepassingen.