dr.ir. Henk Krajenbrink

dr.ir. Henk Krajenbrink

  • Onderzoeker
  • 030-6069647
  • henk.krajenbrink@kwrwater.nl
  • 06-15239215

Henk Krajenbrink is onderzoeker in het team Ecohydrologie. Na te zijn afgestudeerd aan Wageningen Universiteit (MSc Hydrologie en waterkwaliteit) heeft hij gewerkt bij diverse Nederlandse adviesbureaus op het gebied van regionaal oppervlaktewater, stedelijk grondwater en warmte-koudeopslag. Hij was betrokken bij projecten over grondwateroverlast in stedelijk gebied, neerslagradar en beslissingsondersteunende systemen voor regionaal waterbeheer. Van 2015 tot 2019 promoveerde hij aan Loughborough University (GB) op de invloed van stuwmeren op benedenstroomse aquatische ecosystemen (macrofauna en diatomeeën) op verschillende ruimtelijke schalen, met een focus op de invloed van veranderingen in het hydrologisch en thermisch regiem. Henk heeft ervaring met diverse hydrologische modellen, programmeren en statistische analyse. Bij KWR past hij zijn kennis en ervaring toe binnen een breed scala van (eco)hydrologische projecten in de stedelijke en landelijke omgeving, onder andere op het gebied van zoetwaterbeschikbaarheid, zoetwaterhergebruik en stikstofdepositie.