dr.ir. Arnaut van Loon

dr.ir. Arnaut van Loon

  • Onderzoeker
  • Projectmanager/Portfoliomanager
  • 030-6069550
  • arnaut.van.loon@kwrwater.nl
  • 06-52826050

Arnaut van Loon is een breed georiënteerde geohydroloog die als onderzoeker en projectmanager werkzaam is op het gebied van vernatting, zoetwaterbeheer en grondwaterbescherming. Als toegepast onderzoeker draagt hij bij aan het verbeteren van de toekomstbestendigheid van kwetsbare, waterafhankelijke functies, zoals natuur en drinkwatervoorziening. Zo heeft Arnaut recentelijk onderzoek gedaan naar de bouwstenen van een toekomstbestendig grondwaterbeschermingsbeleid, de waarde van natuur voor een gezond watersysteem en de “vergrijzing” van het grondwatersysteem met een steeds complexer wordend mengsel van verontreinigingen. Arnaut is trekker van de onderzoekslijn Grondwaterkwaliteit en ‑bescherming en lid van het OBN-deskundigenteam Laagveen- en zeekleilandschap.