Enabling technologies onderwerpen

Enabling technologies

Enabling technologies

Enabling technologies zijn uitvindingen of innovaties die kunnen worden toegepast om (radicale) veranderingen in het potentieel van de samenleving, ecosystemen en de gebouwde omgeving aan te sturen. Enabling technologies worden gekenmerkt door de snelle ontwikkeling van daarvan afgeleide technologieën, vaak op uiteenlopende gebieden. Deze technologieën omvatten een verzameling technieken, vaardigheden, methoden en processen voor de productie van goederen en diensten of voor de verwezenlijking van doelstellingen, zoals wetenschappelijk onderzoek.

Enabling technologies onderwerpen

 • Hydrogenomica
  Enabling technologies Enabling technologies

  Hydrogenomica

  Genomica-technieken ontwikkelen zich in rap tempo in de gezondheidswetenschappen, de bio- en milieuwetenschappen en de forensische wetenschappen. Deze technieken bieden zeer interessante nieuwe perspectieven voor de watersector: snelle opsporing van ziekteverwekkers, bepaling van de relatie tussen opportunistische ziekteverwekkers in water en patiënten, en meer inzicht in microbiële gemeenschappen en hun functie in…

 • Hydroinformatica
  Enabling technologies Enabling technologies

  Hydroinformatica

  Hydroinformatica is de toepassing van informatietechnologie in ruime zin bij vraagstukken die verband houden met de watercyclus, waarbij technologische, sociologische en milieuperspectieven worden gecombineerd. Bij hydroinformatica gaat het erom de benodigde gegevens en de vereiste tools te hebben om ons watermilieu te begrijpen, een veerkrachtige waterinfrastructuur te ontwerpen en te exploiteren, belanghebbende…

 • Innovatieve waterbehandeling
  Enabling technologies Enabling technologies

  Innovatieve waterbehandeling

  Aan drinkwaterbehandeling worden veel eisen gesteld en de uitdagingen worden steeds complexer. Zo bevatten bronnen voor drinkwater bijvoorbeeld steeds meer nieuwe verontreinigende stoffen en antibioticaresistente bacteriën en neemt de verzilting toe. De veelzijdige expertise van KWR op het gebied van waterbehandelingstechnologieën biedt oplossingen voor een aantal kwesties waarmee de watersector wordt geconfronteerd.…

 • Toekomstbestendige netwerken
  Enabling technologies Enabling technologies

  Toekomstbestendige netwerken

  Ook al heeft Nederland een uitstekend functionerend drinkwaternet, bepaalde delen ervan zijn verouderd en moeten in de komende jaren worden vernieuwd. Tijdens dit vernieuwingsproces moet rekening worden gehouden met zowel de lusten als de lasten waarmee de watersector te maken heeft. Dat schept de kans om toekomstbestendige netwerken te creëren. KWR ondersteunt…

 • Nieuwe materialen en technologieën
  Enabling technologies Enabling technologies

  Nieuwe materialen en technologieën

  Voor het aantonen en verwijderen van nieuwe verontreinigende stoffen zijn geavanceerde materialen en technologieën nodig. KWR ontwikkelt kennis over nieuwe materialen en technologieën voor bepaling en verwijdering van nieuwe verontreinigende stoffen uit de watercyclus. Ook verspreiden wij deze kennis en maken valorisatie mogelijk. Zo kan de watersector bij monitoring van de waterkwaliteit…