dr. Paul van der Wielen

dr. Paul van der Wielen

  • Senior onderzoeker
  • 030-6069642
  • Paul.van.der.Wielen@kwrwater.nl
  • 06-25241293

Paul van der Wielen is prinicipal microbioloog op het gebied van (micro)biologische activiteit in water van man-made watersystemen en lid van de wetenschapsraad van KWR. Daarnaast is hij gastonderzoeker aan de Wageningen University & Research, binnen de leerstoelgroep Microbiologie. Het doel van zijn onderzoek is om een hoge, veilige en betrouwbare waterkwaliteit te genereren in man-made watersystemen. Daarbij richt het onderzoek zich op: (1) Het voorkómen van groei van opportunistische ziekteverwekkers zoals Legionella pneumophila en Pseudomonas aeruginosa in man-made watersystemen, (2) Het ontwikkelen van methoden voor de detectie en monitoring van opportunistische ziekteverwekkers, groei van micro-organismen, biofilm, de biologische stabiliteit en algemene (micro)biologische activiteit in man-made watersystemen, (3) Het ophelderen van de interacties tussen micro-organismen en de milieucondities in man-made watersystemen en het toepassen van die kennis om de waterkwaliteit te verbeteren, (4) Het gebruik van (micro)biologische activiteit in zuiveringsprocessen om ongewenste stoffen zoals AOC en microverontreinigingen te verwijderen in biologische filters.
Daarnaast past hij de in het onderzoek ontwikkelde kennis ook toe bij klanten die problemen hebben met waterkwaliteit in hun man-made watersystemen. Deze watersystemen variëren van drinkwater, koeltorens, afvalwater en industriewater tot water in de tuinbouw. Hij is een internationaal erkend expert en wordt met regelmaat gevraagd voor het reviewen van wetenschappelijke manuscripten en om plaats te nemen in wetenschappelijke adviescommissies, zoals recent in de adviescommissie Legionella voor de National Academy of Sciences in de Verenigde Staten.