Kimberly Learbuch MSc

Kimberly Learbuch MSc

  • Onderzoeker
  • 030-6069599
  • kimberly.learbuch@kwrwater.nl

Kimberly Learbuch is onderzoeker Microbiologische Waterkwaliteit. Kimberly heeft aan diverse onderwerpen gewerkt; zoals opsporing van blauwalgen (met name Woronichinia) met behulp van moleculaire technieken. Ontwerpen en testen eDNA primersets voor geprioriteerde doelsoorten die een rol spelen in maatlatten voor de Kader Richtlijn Water. Momenteel is ze vooral bezig met microbiologische activiteit, gericht op nagroei in het distributiesysteem en groeibevorderende eigenschappen van materialen in contact met drinkwater.