Nieuws

KWR-advies leidt tot afslanking legionellanorm

Ministerie I&W neemt advies over van KWR

In 2021 heeft KWR, samen met Berenschot, het rapport ‘Met recht naar een doeltreffender legionellapreventie’ opgeleverd voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierin is onderzocht of de huidige legionellawetgeving zoals omschreven in de Nederlandse Drinkwaterrichtlijn nog in lijn is met de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Focus op Legionella pneumophila

Eén van de adviezen van het rapport luidt dat prioritaire instellingen niet langer op alle legionellasoorten hoeven te monitoren, maar uitsluitend op Legionella pneumophila – de gevaarlijkste legionellasoort die leidt tot 90-95% van alle gerapporteerde legionellagevallen in Nederland. Onlangs heeft minister Mark Harbers (ministerie I&W) de Tweede Kamer geïnformeerd dat dit advies wordt overgenomen. Een prachtig resultaat, waarin onderzoek van KWR concreet uitwerkt in de dagelijkse waterpraktijk.

Ziekenhuizen en verzorgingstehuizen vormen uitzondering

Aanleiding voor deze aanpassing is het wetenschappelijk inzicht dat alleen mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem gezondheidsschade kunnen ondervinden van andere legionellasoorten dan L. pneumophila. Ook het resultaat dat geen bewijs kan worden gevonden dat het monitoren van andere legionellasoorten een goede indicatie is voor de aanwezigheid van L. pneumophila, was aanleiding om in het rapport te adviseren de brede screening te schrappen. Zo’n screening leidt vaak tot allerlei ingrijpende maatregelen om niet-gevaarlijke legionellasoorten uit de leidingen te weren, terwijl de gezondheidswinst uiterst beperkt is. Uitzondering in het aanpassen van de norm vormen ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. ‘Hier adviseren we wel om alle kweekbare legionellasoorten in de monitoring te blijven meenemen’, zegt KWR-onderzoeker Paul van der Wielen. ‘In deze instellingen komen relatief veel mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem. Je moet dan in de volle omvang alert blijven.’

Aanpassing legionellawetgeving

Van der Wielen en zijn collega Frank Oesterholt zijn trots dat hun advies uit het rapport volledig is overgenomen. ‘Dit laat zien dat het ministerie veel vertrouwen heeft in de kwaliteit van ons werk’, aldus Van der Wielen. ‘Discussies rond de legionellawetgeving spelen al ruim tien jaar. Het is goed dat we nu op overtuigende wijze hebben kunnen onderbouwen waarom het verstandig is de legionellawetgeving op dit punt aan te passen, waardoor legionellapreventie in leidingwatersystemen een stuk doeltreffender wordt.’ Andere aanbevelingen uit het rapport, waaronder het verlagen van de warmwatertemperatuur van de boiler ten behoeve van de energietransitie, liggen nog gevoelig, vertelt Van der Wielen. ‘Om dit advies kracht bij te zetten is KWR binnen de regeling van Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI 2022) een initiatief gestart om met een consortium van warmteleveranciers, installatiebedrijven, technologieleveranciers, drinkwaterbedrijven en brancheorganisaties te onderzoeken of en met welke innovatieve beheersmaatregelen Legionella pneumophila bij verlaging van de warmwatertemperatuur toch onder controle kan worden gehouden.’

Een uitgebreid artikel over de aanpassing van de legionellanorm is te lezen in H2O.

delen