Jaarbeeld 2018

 • 86
  Peer-reviewed artikelen
 • 66
  112
  Man/vrouw
 • 27
  Internationale collega's
 • 4111
  Citaties

De weg die voor ons ligt

Al voordat ik in juli 2018 CEO werd van KWR, wist ik dat de organisatie zonder meer uniek is. Dit werd onlangs weer bevestigd door de peerreview van een groep wetenschappers van internationale faam. Zij hadden de opdracht om de wetenschappelijke kwaliteit en valorisatie van KWR in de afgelopen vijf jaar onder de loep te nemen. Zij lieten zich positief uit over de verbreding van onze focus van drinkwater naar de watercyclus in stedelijk gebied, en kwamen tot de slotsom dat KWR uniek in zijn soort is en een hoog wetenschappelijk niveau heeft.

Deze erkenning doet ons plezier, én brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Ons begrip van de watercyclus in stedelijk gebied in ruimte en tijd moeten we niet alleen handhaven, maar ook verder ontwikkelen. Nu de gevolgen van klimaatverandering door en over de hele wereld worden gevoeld, is het belang hiervan alleen maar groter. Een onmiskenbaar voorbeeld daarvan is de droogte in Europa van afgelopen jaar, toen de geringe neerslag in de wintermaanden en abnormaal hoge zomertemperaturen het uiterste vergden van onze watervoorraden. In dit kader is het onderzoek dat KWR verricht naar maatregelen om grondwater aan te vullen een voorbeeld van hoe we zorgen dat waterbedrijven zijn voorbereid op extreem weer en klimaatgerelateerde gebeurtenissen in de toekomst.

We zijn echter niet alleen nationaal en internationaal uniek wat betreft onze wetenschappelijke topkwaliteit. We onderscheiden ons ook in samenwerking. We bouwen succesvolle samenwerkingsverbanden op met partners in de watersector, de academische wereld en onderzoeksorganisaties, in Nederland en daarbuiten, om samen onderzoeksresultaten te realiseren. Het beste voorbeeld hiervan is het gezamenlijke onderzoeksprogramma met waterbedrijven in Nederland en Vlaanderen, het Bedrijfstakonderzoek (BTO). Al bijna zeventig jaar creëren we kennis samen met Nederlandse waterbedrijven en een Vlaams waterbedrijf. Deze samenwerking vindt haar oorsprong in 1952, en kreeg in 2002 de vorm van een samenhangend gezamenlijk onderzoeksprogramma. Daarvan is vorig jaar het derde opeenvolgende programma (2018-2023) van start gegaan.

Centraal in deze programma’s staat het co-creatiemodel, waarin waterbedrijven een spilfunctie vervullen. Zij bepalen samen met ons de inhoud.  En ze dragen bij aan het succes van het programma door zelf mee te werken aan de uiteindelijke resultaten. Zo leveren we samen een belangrijke bijdrage aan de valorisatie. Het huidige gezamenlijke onderzoeksprogramma belooft een van de interessantste tot op heden te worden. Hierin bekijken we de verschuiving naar een circulaire economie binnen de watersector. Dat gaat ook over manieren om de digitale transformatie binnen de watersector tot stand te brengen. Kennis en tools op het gebied van hydroinformatica zijn daarbij belangrijk.

De internationale visie en activiteiten van KWR zijn ambitieus en realistisch tegelijkertijd. We voeren ze uit via het onderzoeksnetwerk Watershare (dat we namens alle 21 Watershare-partners coördineren), via contractonderzoek en via onze nauwe samenwerking met Allied Waters. Langs deze drie wegen en in een open co-creatiemodel willen we onze mondiale ambities waarmaken. We zijn ook van start gegaan met een programma om wereldwijd het beste talent te werven en vast te houden. Ik ben daarom ook erg blij te kunnen melden dat bij KWR inmiddels 27 internationale collega’s werken. Daarmee laten we zien dat we niet alleen excellent willen presteren op het gebied van onderzoek, maar ook op het vlak van diversiteit.

Samen met onze onderzoekers, partners en belanghebbenden zullen wij ons in de komende jaren blijven inzetten om KWR als instituut voor wateronderzoek nationaal en internationaal steeds beter op de kaart te zetten. Wij zullen het voortouw nemen bij het creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden en kansen. Wij nodigen u uit om samen met ons te bouwen aan een stralende toekomst voor iedereen.

prof. Dragan Savic FREng
prof. Dragan Savic FREng
Bekijk ook onze eerdere jaarverslagen: 2017 2016 2015
+ Lees meer

Wat onze principal scientists in 2018 schreven

Feiten & cijfers 2018

Selectie van het nieuws uit 2018