Jaarbeeld 2015

 • 71
  Peer-reviewed artikelen
 • 59
  104
  Man/Vrouw
 • 188
  Rapporten
 • 2362
  Citaties

De circulaire economie als sociaal contract

De samenleving is in grote delen van de wereld in transitie, deels onder druk van specifieke sociaal-economische factoren, deels vanwege de deplorabele toestand van het milieu. Voor wat betreft dat laatste staan we voor een grote opgave: het systeem Aarde dreigt uit haar geologische evenwicht te geraken en er zijn grote maatschappelijke veranderingen (een transitie) nodig om dat tij te keren. Dat is geen makkelijke opgave, omdat de samenleving dat alleen al vanwege de omvang van de problematiek, eensgezind zal moeten doen. Dat laatste is onwaarschijnlijk in een situatie waarin de samenleving op andere terreinen in een turbulente transitie verwikkeld is.

Ik denk dat welke oplossing onder welke conditie dan ook er om vraagt dat we ons individueel verantwoordelijk moeten voelen voor een collectieve duurzaamheidsopgave. Wat mij daar in eerste instantie voor nodig lijkt, is dat wat Jean Jacques Rousseau een Contract Social noemde. Zijn stelling was dat in een individueel beleefd sociaal contract een persoon individuele keuzevrijheid inlevert voor een gemeenschappelijk belang. Ik denk dat je kunt zeggen dat een persoon zichzelf daarmee promoveert van maatschappelijke eenzaat tot geëngageerde burger. Het is niet moeilijk in te zien dat zo’n contract ook eigenlijk voor bedrijven, instellingen en overheden zou moeten gelden; de gemeenschappelijk wil om de samenleving te verduurzamen. De rol van een kennisinstituut is daarbij om een deel van het maatschappelijk weefstel te vormen dat partijen op kennis, competenties en uitvoering verbindt en daarmee perspectief op en draagvlak voor duurzame oplossingen creëert.

KWR fungeert in toenemende mate als strategisch instrument van de watersector: we werken aan een kennisintensieve circulaire economie, creëren een internationale ontmoetingsplaats voor waterbedrijven en waterprofessionals, en zijn vaak samen met onze eigen sector een strategische kennisinterface tussen overheid en burger. We weten dat kennis maatschappelijk het beste rendeert als deze in een ketenperspectief van kennis (onderzoek), kunde (competenties) en markt (valorisatie) wordt geproduceerd. Onze opdracht is dan ook kennis parallel aan haar productie om te zetten in competenties van mensen en organisaties, en de hieruit resulterende best practices (oplossingen) als referenties naar de markt te helpen brengen. Kennis als scharnierpunt tussen probleem en oplossing, tussen publiek en privaat, en tussen wetenschap en burger. Mede verantwoordelijkheid nemen voor een duurzamere waterketen, en daarmee voor een duurzamere samenleving. Als publiek kennisinstituut voelen wij ons aan dat Contract Social gebonden.

Wij hebben 2015 in dat perspectief als een zeer productief jaar ervaren. Het jaarverslag vat de hoogtepunten samen en ik hoop dat u er met plezier en instemming van kennis neemt.

Wim van Vierssen

Highlights

Feiten & cijfers

Het overzicht van 2015