Jaarbeeld 2020

 • 121
  Peer-reviewed artikelen
 • 70
  106
  Man/vrouw
 • 26
  Internationale collega's
 • 5734
  Citaties

Op weg naar een waterinclusieve samenleving

In gesprek met KWR-directeur Dragan Savic

Als er iets is dat KWR in het afgelopen coronajaar heeft laten zien, dan is het veerkracht. Dat vervult directeur Dragan Savic met trots. “We hebben onze inspanningen daar ingezet waar ze nodig waren, op een eensgezinde manier.” Gezondheid, duurzaamheid en samenwerking vormen de strategie van KWR om bij te dragen aan een waterinclusieve samenleving.

“Samen met onze partners vormt KWR de perfecte alliantie om stappen te zetten richting inclusief water.”
prof. Dragan Savic FREng
prof. Dragan Savic FREng

Al meteen toen het coronavirus ons land in maart 2020 trof, zag KWR de enorme uitdaging voor de watersector en de samenleving als geheel, en startte onmiddellijk het rioolwateronderzoek om de mate van besmetting met het SARS-CoV-2-virus binnen steden te monitoren. Savic: “We hebben hiermee een wereldwijde primeur behaald, maar daar gaat het niet om. Er moesten zoveel onderzoeksvragen worden beantwoord, nieuwe methoden worden ontwikkeld, dat is gelukt. Al snel raakte de hele wereld erbij betrokken en nam de aanpak over. Via het Joint Research Centre van de Europese Unie kwamen we in contact met partners, wat leidde tot een gemeenschappelijk protocol. Een geweldige prestatie.” In de crisisperiode heeft KWR haar onderzoekers extra gestimuleerd om ook op andere aandachtsgebieden dan COVID te blijven onderzoeken en te blijven innoveren. “Bij KWR staan mensen centraal”, zegt Savic. “Zij zijn onze echte assets. Deze stimulans heeft geweldige onderzoeksresultaten opgeleverd.”

Cruciale rol van gezondheid

KWR heeft een grote expertise op het gebied van waterkwaliteit en gezondheid, gebaseerd op ruim veertig jaar onderzoek. Tijdens de pandemie werd extra duidelijk hoe cruciaal gezondheid voor de watersector is. Savic benadrukt: “Terwijl de meeste mensen gezondheid associëren met geneeskunde, heeft het afgelopen jaar overduidelijk gemaakt hoezeer gezondheid rechtstreeks verband houdt met watervoorziening en sanitaire voorzieningen van hoge kwaliteit.”

Duurzaamheid

Naast gezondheid is duurzaamheid een pijler in de KWR-strategie voor het komende decennium. Steeds meer waterbedrijven omarmen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, wat Savic bijzonder toejuicht. En de samenwerkingsagenda van de Unie van Waterschappen en Vewin ‘Water Verbindt’ vraagt om een gezamenlijk toekomstperspectief voor een klimaatrobuust watersysteem. “We reiken de wereld de hand met onze kennis en zoeken naar samenhang. Daarmee bedoel ik een waterinclusieve samenleving. Een samenleving waarin water wordt erkend om zijn waarde, niet om zijn kosten. En waarin de link wordt gelegd tussen water, energie, voedsel en gezondheid. Samen met Watershare, Allied Waters en de WHO vormt KWR de perfecte alliantie om stappen te zetten richting inclusief water.”

Hydroinformatica

Bij het schetsen van de toekomstplannen van KWR benadrukt Savic de rol van hydroinformatica. “We leven in onzekere tijden. Wat zijn de mogelijke gevolgen van klimaatverandering? En hoe richten we onderzoek in naar de water-energie-voedsel-gezondheid-nexus? Hier komen digitale tools om de hoek kijken, zoals artificial intelligence en machine learning, die ons helpen de weg te vinden in grote hoeveelheden beschikbare gegevens. Negentig procent van alle wereldwijde data is in de afgelopen twee jaar gegenereerd. Voor de watersector is het belangrijk om die gegevens te democratiseren, zodat iedereen er toegang toe heeft. Met hydroinformatica ondersteunen we betere besluitvorming in de watersector.”

Samenwerking

Het combineren van hooggekwalificeerd onderzoek met een grote voortvarendheid in partnerschap en samenwerking, de derde pijler van de strategie. Dit is iets wat voor KWR vanzelfsprekend is, legt Savic uit. “Als we met ons onderzoek koploper willen zijn, moeten we dit werk niet alleen doen. We werken samen met waterbedrijven, waterschappen, andere onderzoeksinstellingen en allerlei overheden in binnen- en buitenland. Omdat verschillende belangen kunnen meespelen, moeten we onze onafhankelijkheid bewaren. De veerkracht die we als KWR hebben laten zien, nemen we mee in ons werk voor de watersector. Ook die moet flexibel zijn, met alle uitdagingen zoals klimaatverandering en bevolkingsgroei die op ons afkomen.

Nieuwe generaties

Voor de komende jaren zou Savic graag zien dat de wetenschappelijke output van KWR vooral wordt afgemeten aan de mate waarin het onderzoek in de praktijk wordt opgepakt. Zowel binnen de watersector als daarbuiten. Ook hier vallen de eerder genoemde thema’s. “Ik zou willen dat de watersector blijft bijdragen aan begripsvorming rond onze gezondheid. Dat we de grenzen van de draagkracht van de aarde respecteren. Dat we veerkrachtig omgaan met veranderingen in de wereld. Dit alles is ook weer alleen mogelijk als we samenwerken. Daarbij hebben we hulp van de nieuwe generaties nodig. De wereld om ons heen wordt steeds digitaler, zij zien dat als iets heel normaals. Maar hoe vinden we het evenwicht? Ik denk dat dit evenwicht de sleutel is tot een leefbare planeet.”

Bekijk ook onze eerdere jaarbeelden: 2019 2018 2017 2016 2015
+ Lees meer

De kracht van KWR

Feiten & cijfers 2020

Selectie van het nieuws uit 2020