Jaarbeeld 2016

 • 81
  Peer-reviewed artikelen
 • 60
  106
  Man/Vrouw
 • 214
  Rapporten
 • 3018
  Citaties

Niet zonder rede.

Het idee van een circulaire economie ontmoet steeds meer steun in de wereld. Belangrijke redenen zijn de bezorgdheid over de aarde als life support system, de daarop ingrijpende klimaatverandering en de staat van het milieu in het algemeen. Die steun, onder andere van het grote bedrijfsleven in de vorm van het naleven van de zogenoemde ESG (Environmental, Social, Governance)-spelregels, geeft reden tot hoop. Voor de watersector blijven de uitdagingen onveranderd op de terreinen van de waterveiligheid en waterzekerheid. En dat, zoals gezegd, mede in het licht van een veranderend en grilliger wordend klimaat en extremer weer. Maar dat niet alleen. Ook vanuit andere invalshoeken – zoals een oprukkende antibioticaresistentie of afnemende cybersecurity – dienen zich voor de watersector nieuwe risico’s aan. Hiermee lijkt een geheel nieuw tijdperk te zijn ingeluid. Een tijdperk waarin we het eens zullen moeten worden over realistische handelingsperspectieven in relatie tot een aantal wereldwijde fenomenen waarover de wetenschap het in grote lijnen en op grote schaal eens is.

Tegelijkertijd loert wereldwijd de stagnatie van het sinds de Verlichting gestaag opgebouwde vertrouwen in de rede en de wetenschap. Met de introductie van de alternative facts, zou wetenschap ook zomaar slechts een mening kunnen zijn. Dat zet de bijl aan de wortel van een global society waarin de wetenschappelijke methode ons grote welvaart heeft gebracht. Dat er ook in wetenschappelijke kring zorg bestaat over die ontwikkeling blijkt wel uit de recente March for Science, waarmee wetenschappers in verschillende landen hun bezorgdheid tonen over het oprukkende anti-wetenschapsgevoel onder delen van de bevolking. Toch is de wetenschap – zeker in tijden van grote onzekerheid – bij uitstek toegerust om feit van fictie te onderscheiden en de politiek en de samenleving als geheel te ondersteunen bij het oplossen van complexe problematiek. Op de schaal waarop een aantal bijzonder complexe problemen zich inmiddels voordoen, kan de wereld niet zonder de inzet en denkkracht van de internationale wetenschappelijke gemeenschap.

Nederland, en met name de Republiek der Verenigde Nederlanden, was overigens in het midden van de 17e eeuw een radicale voorloper van de eerder genoemde Verlichting. Ik reken de oprichting van veel van onze waterschappen in die tijd – gebaseerd op rationele overwegingen, welbegrepen eigenbelang en de wil tot overleg en samenwerking – als een van de vroegste producten van die zelfde Verlichting. We hebben daar als samenleving veel van geleerd en zijn trots op dat verleden. We dienen dan ook gepassioneerd, maar vooral ook met de rede aan het roer, voortvarend door te pakken op de huidige nationale en internationale wateragenda. Daarbij zijn stevige wetenschappelijke fundamenten van cruciaal belang, naast een wederzijdse verbondenheid van de wetenschap met de samenleving. Dat vraagt van beide kanten om betrokkenheid, de wil tot samenwerking en inzet.

Het afgelopen jaar hebben we ons als KWR dan ook verder verankerd in de samenleving. Dat deden we door samen met een groot aantal partijen uit zowel het publieke als het private domein innovatieprojecten uit te voeren in binnen- en buitenland. In het publieke domein groeide ons internationale netwerk Watershare met nieuwe leden. Met Allied Waters gaven we vorm aan de nauwe publiek-private samenwerking met een aantal grote internationaal opererende bedrijven. Wij zetten die ontwikkeling met kracht door.

Ik hoop dat u dit jaarbeeld met evenveel enthousiasme zult lezen als waarmee wij wetenschap inzetten in de projecten, die we samen met onze aandeelhouders, klanten en partners uitvoeren. Ik nodig u van harte uit om, daar waar u kansen ziet, met ons mee te doen!

Wim van Vierssen

Bekijk ook onze eerdere jaarverslagen: 2015

Highlights van 2016

Feiten & cijfers

Selectie van het nieuws uit 2016