Jaarbeeld 2023

Internationale erkenning voor duurzaam vlokmiddel

TKI-project HerCauWer wint de Best Practice Award on Resource Recovery 2023

De prestigieuze Best Practice Award on Resource Recovery viel dit jaar ten deel aan het project ‘Hergebruik van coagulant uit waterijzer’ (HerCauWer), uitgevoerd door een breed consortium binnen TKI Watertechnologie. Uitreiking van de tweejaarlijkse prijs vond plaats op 3 november tijdens de 5e IWA International Resource Recovery Conference in Shenzhen, China. Het project werd vooral geprezen om de insteek vanuit duurzaamheid.

De lat ligt hoog voor het toekennen van de Best Practice Award in het terugwinnen van grondstoffen uit water. Gekeken wordt naar het innovatieve karakter, het replicatiepotentieel, het positieve milieueffect, de positieve businesscase en een actieve samenwerking in de keten. De prijs is een initiatief van Allied Waters en AquaMinerals. Het is bedoeld om aandacht te schenken aan voorbeeldoplossingen in resource recovery in de watercyclus die toepasbaar zijn op volledige of demonstratieve schaal. Deze terugwinning staat wereldwijd in de belangstelling vanwege de voordelen voor milieu en maatschappij. En uiteraard past het naadloos in het plaatje van de circulaire economie; het ultieme doel van beide initiatiefnemers van de Best Practice Award. De winnaar ontvangt een trofee en een certificaat.

Milieuwinst

Van de 19 inzendingen, die volgens de zeskoppige jury allemaal van zeer hoge kwaliteit waren, wist het project HerCauWer hen op alle criteria te overtuigen. Dit project heeft geresulteerd in een circulair vlokmiddel dat effectiever blijkt te zijn dan commerciële ijzerzouten, met lagere kosten en een aanzienlijk lagere impact op het milieu. Vooral dat is begonnen vanuit de vraag of toepassing van ijzerzout, gewonnen uit drinkwaterslib, een milieuwinst zou opleveren, oogstte veel waardering. “De milieu-impact van het vlokmiddel uit drinkwaterslib bedraagt slechts 1 á 2 procent van het commerciële product”, aldus KWR-onderzoeker Roberta Hofman, die de onderscheiding online in ontvangst mocht nemen. ”Bovendien is het commerciële vlokmiddel steeds lastiger te krijgen. Voor waterschappen is het circulaire vlokmiddel daarom een welkom alternatief.”

Consortium en vervolgonderzoek

Het HerCauWer-project is uitgevoerd door een breed consortium, bestaande uit KWR, Feralco, Waterschap Brabantse Delta, AquaMinerals en de vijf drinkwaterbedrijven Evides, WML, Vitens, Waternet en PWN. Met aanwezigheid van alle schakels uit de keten is het duurzame vlokmiddel daadwerkelijk van bureaustudie naar de praktijk gebracht. Volgens Hofman is de Best Practice Award een erkenning voor het vele werk dat is verricht. “Het laat ook zien dat we bij KWR nuttig en interessant werk doen op het vlak van resource recovery. Er ligt al een voorstel om vervolg te geven aan het HerCauWer-project, samen met voorgaande partners en mogelijk met uitbreiding van meer waterschappen. Zo moet nog goed worden uitgezocht wat de beste manier is om de nieuwe bedrijfsvoering met ijzerslib uit de drinkwaterbehandeling in te richten. En we willen beter begrijpen waarom niet elk slibtype even geschikt is om alle ijzer dat erin zit op te lossen. Relevante vragen om verder onderzoek naar te doen.”

Samenstelling jury

Het internationale beoordelingscomité voor de IWA Award bestond uit:

  • Willy Verstraete (Universiteit Gent, België)
  • Korneel Rabeay (Universiteit Gent, België)
  • Ana Soares (Cranfield University, Verenigd Koninkrijk)
  • Heather Kerr (Isle Utilities, Verenigd Koninkrijk)
  • Olaf van der Kolk (AquaMinerals)
  • Kees Roest (KWR)

Uiteraard hebben inzenders van projecten niet op hun eigen voorstellen meegestemd.

Het HerCauWer-project viel al eerder in de prijzen. Eerder dit jaar won een artikel, geschreven over dit project, de prijs voor het beste vakartikel 2022 in H2O.

 

delen