Jaarbeeld 2023

Mirjam Blokker universitair hoofddocent Watermanagement TU Delft

Sinds het begin van 2023 is principal scientist Mirjam Blokker parttime (één dag per week) aangesteld als universitair hoofddocent bij de afdeling Watermanagement van de TU Delft. Vanuit KWR werd Blokker al enkele jaren uitgeleend. Ze geeft onderwijs aan masterstudenten en begeleidt hen in de afstudeerfase. Ook ondersteunt ze promovendi tijdens hun onderzoek.

Om haar aanstelling te vieren, zette de afdeling Watermanagement Blokker tijdens het eerste colloquium van het academisch jaar in het zonnetje. Naast collega’s van de TU Delft waren ook een groot aantal studenten aanwezig en verscheidene collega’s van KWR.  

In haar inleiding zette Mirjam Blokker haar belangrijkste onderzoeksvragen nog eens op een rijtje: waterkwaliteit in het distributienet en in de drinkwaterinstallatie, en het belang in hydraulische modellen en waterkwaliteitsmodellen om de stochastische drinkwatervraag daarin goed mee te nemen. Aansluitend presenteerde PhD-kandidaat Konstantinos Glynis zijn onderzoek naar biofilm in het distributienet. Het uiteindelijk doel is een gevalideerd model te ontwikkelen. Dat betekent dat het meten van biofilm in het leidingnet een heel belangrijk onderdeel van zijn onderzoek vormt. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Ljiljana Zlatanovic vertelde hoe de kennis van de drinkwatervraag en afvalwateraanbod – gebruikmakend van softwaremodel SIMDEUM – haar onderzoek verder heeft gebracht en waarom dit ook van belang is voor de drinkwaterbedrijven. Denk daarbij aan het effect van (een uitgebreide drinkwaterinstallatie voor) woningsprinklers op de drinkwaterkwaliteit, het effect op de capaciteit van het drinkwaternet en riool wanneer keukenafvalvermalers grootschalig worden toegepast, en de kwaliteit van het afvalwater (inclusief virussen) bij afnemend drinkwaterverbruik. Zlatanovic deed achtereenvolgens haar MSc, PhD en postdoc aan de TUD. Ze werkte bij Vitens, Waternet en PWN, en momenteel bij Oasen.  

Felicitaties voor Mirjam Blokker van TUD-hoogleraar Environmental Technology Merle de Kreuk en van manager Kennisgroep Water bij KWR, Idsart Dijkstra.

Na het colloquium was er voldoende tijd om elkaar te spreken tijdens een drankje en iets te knabbelen. Uiteraard na de felicitaties van Merle de Kreuk namens de TUD en van Idsart Dijkstra namens KWR. 

delen