Jaarbeeld 2023

Aqua Ludens helpt Groningse stakeholders samen de watertransitie vorm te geven

Speelsessies serious game faciliteren dialoog en onderling begrip

In Groningen is een watertransitie nodig naar een  duurzaam ingerichte zoetwatervoorziening, afgestemd op en tussen de verschillende functies van zoetwater nu en in de toekomst, zoals drinkwater, industrie, landbouw en natuur. Om dit te realiseren is een dialoog nodig, met de waterpartners en de partners uit andere sectoren zoals de industrie en voedselvoorziening, landgebruik en klimaat. De Aqua Ludens serious game is ontwikkeld om het inzicht en de bewustwording rondom waterbeschikbaarheid en afhankelijkheden in het watersysteem te vergroten en zo deze dialoog te ondersteunen. De komende maanden zullen stakeholders uit de regio in een serie speelsessies met elkaar het gesprek aangaan over de watertransitie.

De droge zomers van de afgelopen jaren hebben duidelijk laten zien hoe weinig zoetwater vaak beschikbaar is.. In de provincie Groningen zijn bijvoorbeeld geen grote waterlopen en is zoet grondwater slechts beperkt voorhanden. Tegelijkertijd zal het uitbouwen van groene waterstofproductie in deze regio leiden tot een sterk groeiende zoetwatervraag rond de twee Groningse Noordzeehavens.  Het knelt dus in de zoetwatervoorziening. De verschillende stakeholders in de regio zijn onderling van elkaar afhankelijk en moeten daarom vooral gezamenlijk aan een oplossing werken. Maar samen nadenken over het watersysteem van de toekomst geen vanzelfsprekendheid.

Serious game Aqua Ludens

Om het gesprek over de inrichting van het watersysteem te faciliteren, gaan Groningse stakeholders de komende maanden in diverse speelsessies van de serious game Aqua Ludens met elkaar in gesprek over de watertransitie die nodig is. Aqua Ludens bestaat uit een bordspel in combinatie met een digitaal watersysteemmodel, waarin kennis over het watersysteem is verwerkt. De spelers maken in enkele opeenvolgende speelrondes keuzes over interventies in het watersysteem waarmee ze de waterbeschikbaarheid in Groningen willen verbeteren. Daarvoor werkt iedere speler voor een specifieke portefeuille aan belangen, zoals drinkwater, landbouw of industrie. Dat hoeft niet de portefeuille te zijn waar die speler in het dagelijkse leven mee te maken heeft. Omdat er maar een beperkt aantal interventies kan worden uitgevoerd, moeten de spelers gezamenlijk keuzes maken. De effecten van de keuzes worden na iedere speelronde in een interactief dashboard gepresenteerd en met de spelers besproken. Een speelsessie duurt circa 2 uur en er kunnen 4 of 8 spelers meedoen, onder begeleiding van spelleiders van KWR.

Impressie van spelsessie tijdens de bijeenkomst van de Aqua Ludens begeleidingsgroep op 14 februari.

Impressie van spelsessie tijdens de bijeenkomst van de Aqua Ludens begeleidingsgroep op 14 februari.

Belang, werking en impact

De Aqua Ludens serious game illustreert het belang van water, hoe de zoetwatervoorziening werkt en wat de impact is van keuzes op waterbeschikbaarheid. De speelsessies maken toegankelijk en interactief aan alle stakeholders duidelijk hoe de zoetwatervoorziening werkt en wat de impact is van keuzes op waterbeschikbaarheid – of ze nu wel of geen specialistische waterkennis hebben.. De serious game maakt het mogelijk regionale stakeholders samen op een laagdrempelige manier te laten praten over de uitdagingen van een duurzaam watersysteem en mogelijke oplossingen. Belangstelling om mee te doen aan een speelsessie? Neem dan contact met ons op.

WiCE en Eemsdelta Green

Aqua Ludens is een project in het programma Water in de Circulaire Economie (WiCE) van de samenwerkende drinkwaterbedrijven en wordt mede gefinancierd door Eemsdelta Green. Het spel is ontwikkeld in een samenwerkingsverband van KWR, WLN en NHL Stenden Hogeschool.

delen