Jaarbeeld 2021

 • 108
  Peer-reviewed artikelen
 • 75
  113
  Man/vrouw
 • 34
  Internationale collega's
 • 7971
  Citaties

Samenwerken aan vooruitgang

Dragan Savic, CEO KWR: “Met co-makership kunnen we betere oplossingen ontwikkelen”

Ondanks de problemen hebben we een hoop bereikt in 2021. Ik ben dankbaar voor de manier waarop we met ons allen in KWR de storm doorstaan hebben en er veerkrachtiger en sterker doorheen zijn gekomen – en daar ben ik trots op. De pandemie had voor het tweede jaar invloed op de manier waarop we leven en werken. Bij KWR zijn we altijd gericht op het verzekeren van de gezondheid, veiligheid en welzijn van onze collega’s. We hebben dan ook weer uitgebreide protocollen voor veiligheid en hygiëne ingezet, in overeenstemming met de regelgeving. We hebben fysiek afstand bewaard en geïnvesteerd in een verbeterde digitale infrastructuur en beveiliging. Om het onze medewerkers mogelijk te maken veilig thuis te werken hebben we geïnvesteerd in voorzieningen daarvoor, om zo het welzijn van onze collega’s en de voortgang van het werk te verzekeren. Blijkbaar werden deze inspanningen gewaardeerd: de medewerkersenquête voor dit jaar leidde tot een hogere score voor de tevredenheid over het werk dan in eerdere enquêtes.

Prima financiële prestaties

De financiële prestaties over het gehele jaar waren prima. Dit is het resultaat van onze inspanningen en focus op het leveren van waarde aan onze partners en klanten. De impact van ons onderzoek en innovaties leidde tot een omzetgroei van 7,7% vergeleken met 2020. Omdat we het beste talent kunnen aantrekken, in een markt met een sterke vraag, is het aantal medewerkers toegenomen met 6,8%. Door deze groei en de daarmee samenhangende kosten waren onze uitgaven 5,2% hoger, en bereikten een niveau vergelijkbaar met dat van voor de pandemie.

Langetermijn strategie

In 2021 hebben we, samen met de belanghebbenden, onze langetermijn strategie voor 2021-2030 ontwikkeld. Deze is gericht op een samenleving waarin water voor iedereen beschikbaar is, en waarin KWR bijdraagt aan de realisatie van veerkrachtige watersystemen, voor de huidige en toekomstige generaties. Belangrijke elementen van onze huidige en toekomstige initiatieven zijn onder andere de circulaire economie en gezonde mensen, en verder het milieu, biodiversiteit en betrokkenheid van de burgers. Voortbouwend op onze sterke positie op het gebied van wetenschap en innovatie met betrekking tot drinkwater gaan we werken in de brede maatschappelijke context van de nexus water/voedsel/energie. Zo willen we een brug slaan tussen wetenschap en praktijk, voor alle onderdelen van de watercyclus.  Een dergelijke ambitieuze visie leidt tot uitdagende doelstellingen: het handhaven en verhogen van de waterkwaliteit en toegang tot water; het verhogen van de biodiversiteit, en bijdragen aan de digitale transformatie in de watersector. KWR kan deze doelstellingen niet alleen verwezenlijken. Dit vereist samenwerking op een hoog niveau met partners en klanten – nationaal en internationaal.

Co-makership

De duidelijkste les van twee jaar leven met corona is dat we alleen voortgang kunnen maken door samen aan een gemeenschappelijk doel te werken. Dat betreft niet alleen het overwinnen van de gevolgen van de pandemie, maar ook het vinden van oplossingen voor de complexe vraagstukken waar de watersector, en de wereld als geheel, mee te maken hebben. Samenwerken aan een gemeenschappelijk doel is ook de definitie van co-makership, de benadering die KWR bij voorkeur toepast. Co-makership is gebaseerd op interactie en samenwerking in alle fases van een onderzoeksproject. We werken samen met onze klanten en onderzoekspartners, van het vaststellen van de onderzoeksbehoefte en het prioriteren van projecten, tot aan het in de praktijk brengen van de resultaten van dat onderzoek. Co-makership begint met het opbouwen van verbindingen met klanten, collega’s en onderzoekspartners, wat leidt tot vertrouwen, als een goede basis voor het verkrijgen van onderbouwde resultaten. Ik denk dat co-makership ons kan helpen de beste resultaten te bereiken. Dit omvat ook een hogere kwaliteit en efficiëntie, en zelfs minder stress en meer werkvreugde en vertrouwen onder collega’s en partners. We brengen co-makership in de praktijk door de manier waarop we samenwerken binnen KWR, met onze partners in de watersector (b.v. in het Bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven), en met onze internationale partners in Watershare en Allied Waters.

Samen oplossingen ontwikkelen

Het afgelopen jaar werden onze veerkracht en doorzettingsvermogen met betrekking tot onze focus op excellentie in onderzoek, innovatie en impact bijzonder op proef gesteld. De pandemie maakte de processen van co-makership en het opbouwen van banden met onze partners vaak moeilijker. Maar we zijn er in geslaagd nieuwe methodes en technieken te vinden om de juiste mensen samen te brengen, en de oplossingen te creëren die de watersector nodig heeft. Ik nodig onze partners dan ook uit om met ons te blijven samenwerken, en ons model voor co-makership verder uit te bouwen. Zo kunnen we veerkrachtige watersystemen ontwikkelen voor de toekomstige generaties.

Dragan Savic

Dragan Savic

 

Bekijk ook onze eerdere jaarbeelden: 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+ Lees meer

De kracht van KWR

Feiten & cijfers 2021

Selectie van het nieuws uit 2021