Financieel overzicht

Netto omzet 2023

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
KWH Water BV 2023

Geconsolideerde balans per 31-12-2023