Publicatiegegevens

Elk jaar publiceren de onderzoekers van KWR een groot aantal artikelen: wetenschappelijke artikelen in peer-reviewed tijdschriften en artikelen in vakbladen. In lijn daarmee neemt ook het aantal keren dat wetenschappelijke publicaties van KWR-onderzoekers geciteerd worden door anderen, elk jaar toe. De basis hiervan wordt veelal gevormd door rapporten die we maken voor tal van opdrachtgevers. Daarnaast werken we ook mee aan rapporten van anderen en boeken, en beantwoorden we vragen van algemene media. Chief Science Officer Kees van Leeuwen aan het woord over het belang van deze verschillende vormen van publiceren.

Wat is het belang van peer-reviewed artikelen voor een toegepast onderzoeksinstituut als KWR?
Van Leeuwen: “Er zijn vijf belangrijke aspecten waarmee je een organisatie kan duiden, ontleend aan organisatie-expert Claude Zarrouk: algemene klanttevredenheid, informatie en terugkoppeling, innovatie en ontwikkeling, winst of efficiëntie, en tot slot imago. Alle vijf spelen ze een rol bij het maken van peer-reviewed artikelen. We werken aan innovatie en ontwikkeling, stellen deze kennis beschikbaar aan klanten en collega-wetenschappers, doen dat op een efficiënte manier en dragen daarmee bij aan de positie van KWR als hoogwaardig kennisinstituut.”

Steeds meer artikelen zijn open-access publicaties. Vanwaar deze ontwikkeling?
Van Leeuwen: “De Nederlandse overheid streeft naar 100% open-accesspublicaties, wetenschappelijke publicaties die voor iedereen gratis te lezen zijn. Dit past bij het beleid van KWR, omdat we onze kennis op toegankelijke wijze willen delen.”

Naast wetenschappelijke artikelen schrijven we vakartikelen voor professionals in de watersector en beantwoorden we vragen van algemene media. Wat is het belang hiervan?
Van Leeuwen: “Onze vakartikelen zijn gericht op de implementatie in de praktijk. Maar het creëren van impact gebeurt ook, en misschien wel vooral, door zichtbaar te zijn in andere media. Veel bestuurders lezen geen wetenschappelijke of vakartikelen. Zij worden vaak gedreven door nieuws in algemene media. Daarom zijn dit ook belangrijke kanalen voor KWR. Net als social media; daar zijn we al behoorlijk actief op en dit willen we komend jaar nog meer benutten.”

Bekijk hieronder onze publicatiegegevens.

Peer-reviewed artikelen & vakartikelen

Peer-reviewed artikelen & vakartikelen

Citaties

peildatum 27 februari 2019

Citaties

Overige publicaties

2018

Overige publicaties