Jaarbeeld 2023

Toekomstbeelden van een gezond watersysteem tijdens GRROW Symposium

Jonge waterprofessionals leggen nieuwe basis voor de drinkwatertoekomst

“Technologische oplossingen zijn onvermijdelijk om te voldoen aan de groeiende drinkwatervraag.” Dat stelt directeur Rob van Dongen van Brabant Water tijdens de paneldiscussie op het GRROW Symposium op 15 maart 2023. Dit is de slotbijeenkomst over de uitkomsten van een tweejarig verkennend onderzoeksproject naar de toekomst van drinkwater in 2070.

Tijdens de paneldiscussie met directieleden van drinkwaterbedrijven benadrukte Rob van Dongen dat technologische oplossingen moeten voorkomen dat zijn regio al in 2040 – “dus al veel sneller dan 2070”- te maken krijgt met drinkwatertekorten. ‘Denk bijvoorbeeld aan het zuiveren van zeewater voor drinkwater.” Technologische oplossingen vormen het centrale thema in het GRROW-toekomstbeeld ‘Water op maat’. Naast ‘Water op maat’ werden ook ‘Lozers zijn losers’ en ‘Collectieve keten’ als toekomstbeelden gepresenteerd, waar panelleden Riksta Zwart van Waterbedrijf Groningen, Louise Vanysacker van het Vlaamse De Watergroep en BTO Programmamanager Anne Mathilde Hummelen op reageerden.

Tijdens de paneldiscussie bespreken (vlnr) Riksta Zwart, Anne Mathilde Hummelen, Rob van Dongen en Louise Vanysacker de toekomstbeelden die in het GRROW-project zijn ontwikkeld.

“Intrinsieke motivatie voor gezond watersysteem”

Over ‘Lozers zijn losers’ zei Riksta Zwart dat zij in het jaar 2070 uitgaat van een intrinsieke motivatie bij alle stakeholders om de waterkwaliteit goed te houden. “Het is niet de rol van het drinkwaterbedrijf om in de toekomst als politieagent tegen lozingen op te treden. Ik ga voor de middellange termijn uit van de kracht van bewustwording; het besef dat we voor een gezond watersysteem moeten uitgaan van een groter belang dan dat van onszelf. Dat is ook het uitgangspunt van het plan voor de Groningse watertransitie.” Louise Vanysacker vertelde dat De Watergroep in Vlaanderen al bekend is met het principe ‘Collectieve keten’ en staffels van drinkwatertarieven. “Onze uitdaging ligt erin dat we van de individuele oplossing van regenwateropvang voor spoelwater voor één woning moeten overgaan naar schaalvergroting. Ik zie de collectieve keten, de ringwaterleiding, in combinatie met ‘Water op maat’ als een reëel toekomstbeeld.”
Anne Mathilde Hummelen voegde toe dat het voor het Bedrijfstakonderzoek (BTO) “zo belangrijk is om in de toekomst te kijken. Vooruitkijken is een structureel onderdeel van het BTO, ook met trends buiten ons werkveld. De drinkwatersector heeft dat nodig om te bepalen welke uitdagingen er op ons afkomen.”

Studenten Ruimtelijke Ontwikkeling van de Haagse Hogeschool maakten maquettes van de toekomstbeelden van het GRROW-project.

“Denkkracht en uitvoeringskracht”

Naast een presentatie van de toekomstbeelden gaf projectleider Nicolien van Aalderen van KWR tijdens het symposium uitleg over de aanpak van het GRROW-project (Generational and Radical Rethinking of the Watersector), waarbij intergenerationele dialogen plaatsvonden tussen jonge en meer ervaren drinkwaterprofessionals. De uitkomsten van deze gesprekken werden gecombineerd met workshops om huidige beelden van de drinkwaterketen in kaart te brengen, die te heroverwegen en vervolgens de toekomstbeelden te ontwerpen. “Alle denkkracht en uitvoeringskracht is nodig voor de toekomst. Het GRROW-project heeft laten zien dat jonge professionals hier ook heel graag over meedenken. Zo waren er bijna 100 jonge professionals met allerlei verschillende functies betrokken bij het ontwikkelen van deze toekomstbeelden”, aldus Nicolien van Aalderen.

Het GRROW Symposium is het eerste kennis- en netwerkevent dat in 2023 plaatsvindt in het kader van het veertigjarig bestaan van het BTO. Later in het jaar zullen de jubileumversie van de BTO Programmadag en diverse andere jubileumevents plaatsvinden.

delen