Jaarbeeld 2023

Het ongeziene goed beheren met effectief datamanagement

Vaststellen wat de conditie is van ondergrondse leidingen: met een verouderend leidingnet is dit een toenemende uitdaging voor drinkwaterbedrijven en waterschappen. Het TKI-project Midas heeft voor eindgebruikers een aanzet gegeven tot beter onderbouwde, nauwkeurigere inschattingen van faalkansen van hun leidingen. Daarmee draagt het bij aan een betere besluitvorming rond het al dan niet vernieuwen ervan. “De winst is vooral dat dit onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om data goed en betrouwbaar te verzamelen”, aldus Jurjen den Besten van datascience consultancy Spatial Insight.

Doel van het project Midas (Multiple Data Sources) was het verbeteren van data voor gebruik in leidingconditiemodellen. Onderzocht werd wat het samenspel is van individuele datacomponenten en de invloed hiervan op de mate van (on)zekerheid van voorspellingen. Drie technologieleveranciers waren bij het project betrokken. HDM Pipelines – beheerder en assetmanager van ondergrondse infrastructuur – speelde een belangrijke rol in het verbinden van onderzoek, praktijk en diensten. Acquaint – een bedrijf dat ondergrondse leidingen inspecteert – was leverancier van niet-publieke data en diensten en bereidde deze voor. En Spatial Insight was belast met het integreren van data over leidingkwaliteit en de kwaliteitscontrole van die data. De onderzoekscomponent van het project lag bij KWR.

“De winst is vooral dat dit onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om data goed en betrouwbaar te verzamelen.”

Lees het hele impactverhaal op tkiwatertechnologie.nl.

delen