Nieuws

Europese samenwerking bevordert symbiose tussen industrie en waterbedrijven

De Europese Commissie heeft op 21 april een financieringsovereenkomst getekend voor een investering van 16,6 miljoen euro in ULTIMATE, een project waarin slim omgaan met water door symbiose tussen industrie en waterbedrijven centraal staat. KWR Water Research Institute coördineert ULTIMATE en werkt daarbij met 27 projectpartners aan de transitie van bedrijfstakken en nutsbedrijven in de EU naar een circulaire economie.

Onder leiding van KWR werkt het consortium aan de ontwikkeling van voorbeeldprojecten voor succesvolle industriële symbiose. Belangrijk onderdeel van het onderzoek is een grootschalige demonstratie van nieuwe technologie onder praktijkomstandigheden, waarbij economische activiteit hand in hand gaat met een duurzame waterhuishouding (vandaar ‘symbiose’).

In ons onderzoek  speelt water/afvalwater een sleutelrol, maar we richten ons niet alleen op waterhergebuik, maar ook op het terugwinnen van energie en waardevolle materialen. Een belangrijk doel van ULTIMATE is om aan te tonen dat symbiose zowel tot lagere bedrijfskosten als ook tot nieuwe inkomstenbronnen kan leiden. Om dit verder te kunnen onderbouwen, brengen we zowel  de technische innovaties, als ook de sociaaleconomische en bedrijfsmatige factoren in beeld die nodig zijn om succesvol over te schakelen naar symbiotische ecosystemen in de economie.

Circulaire oplossingen voor water, grondstoffen en energie

Christos Makropoulos, hoogleraar hydroinformatica aan de Nationale Technische Universiteit van Athene (NTUA) en principal scientist bij KWR: “ULTIMATE richt zich op circulaire oplossingen voor vier belangrijke industriële sectoren in Europa: agri-food, dranken, chemie/petrochemie, en de biotechnische industrie. Onze aandacht gaat niet alleen uit naar waterhergebruik, maar ook naar het terugwinnen of produceren van energie en waardevolle materialen uit afvalwater. Op negen locaties verspreid over Europa zullen we op grote schaal de werking van innovatieve circulaire oplossingen voor water, grondstoffen en energie laten zien.”

Actieve betrokkenheid is een voorwaarde voor succes

De transitie naar industriële symbiose is niet eenvoudig. Ze vereist een nieuwe benadering en inrichting van werkstromen, processen en bedrijfsmodellen. Voor een brede acceptatie en toepassing van de circulaire oplossingen die ULTIMATE wil bevorderen is een actieve betrokkenheid van stakeholders en burgers nodig. Daarom gaat het consortium in gesprek met stakeholders in de brede maatschappelijke en bestuurlijke context via ‘communities of practice’ (kennisgroepen), ‘living labs’ (praktisch onderzoek samen met gebruikers) en met behulp van pakkende media-ervaringen. Het uiteindelijke doel is dat er nieuwe bedrijfsmodellen en commerciële kansen worden ontwikkeld voor een circulaire economie.

Sterk samenwerkingsverband

“ULTIMATE is een vierjarig project in het kader van het programma Water in de context van de circulaire economie, een onderdeel van het Horizon2020-programma van de EU”zegt senior onderzoeker Gerard van den Berg van KWR en coördinator van het project. “We hebben een sterk consortium opgetuigd bestaande uit waterbedrijven, industrie, leveranciers van technologie en instellingen voor toegepast onderzoek zoals KWR. Ons doel is om zowel economisch als op het gebied van duurzaamheid waarde te creëren.”

delen