Nieuws

Water Europe benoemt nieuwe Vision Leadership Teams

Water Europe heeft Dragan Savic en Lydia Vamvakeridou-Lyroudia van KWR benoemd in het Vision Leadership Team (VLT) Digitaal Water. Gerard van den Berg, eveneens van KWR, is benoemd tot lid van het VLT Circulair Water. Water Europe is een Europees technologieplatform en zet zich in voor de integratie van de Europese watersector.

De VLT’s van Water Europe gaan over visie, leiderschap en teamwork. Zij bepalen strategieën en acties om de overgang naar een waterwijze wereld te bevorderen en te versnellen.

Digitale watertransitie

De VLT Digitaal Water ontwikkelt strategieën om de digitale transitie in de watersector te versnellen. Het team focust op een nieuwe kijk op deze watertransitie en hanteert een systemische aanpak om de complexiteit van ecosystemen die met elkaar verbonden zijn aan te pakken. Het team wil de ‘digital twin’ overgang van water- en watergerelateerde sectoren naar een digitaal en groen Europa ondersteunen.

Circulair Water

De VLT Circulair Water richt zich op nieuwe circulaire modellen voor het terugwinnen van water, maar ook het raffineren, hergebruiken, herbestemmen en het winnen van grondstoffen uit afvalwater. Het team wil de Europese water- en watergerelateerde sectoren positioneren als wereldwijde voorlopers op het gebied van de circulaire watereconomie.

Water Europe

Water Europe positioneert de Europese watersector als wereldmarktleider in innovatie en technologie. Dit heeft de sector bereikt door het ontwikkelen van een gezamenlijke waterstrategie en door het uitvoeren van van waterprojecten binnen Europese onderzoek- en innovatie programma’s.

delen