Nieuws

Microbiologisch onderzoek maakt glastuinbouw waterproof

Nieuwe inzichten voor een microbiologisch gezond watersysteem in de kas

Nieuwe technieken maken het mogelijk de microbiologische gemeenschap van gietwater in kaart te brengen, of heel snel de aanwezigheid van ziekteverwekkers in het water aan te tonen. Dit biedt telers in de glastuinbouw de mogelijkheid om optimale condities voor kasgewassen te creëren en vroegtijdig in te grijpen bij de aanwezigheid van ziekteverwekkers in drainwater. In een artikel voor Glastuinbouw Waterproof beschrijven Patrick Smeets en Marcelle van der Waals methoden om een microbiologisch gezond watersysteem in de kas te bereiken.

Tuinders staan voor grote uitdagingen door diverse ontwikkelingen op het gebied van water en tuinbouw. Zo leiden de emissievrije kas en zoetwatertekorten tot de noodzaak voor vergaande recirculatie en het hergebruik van water uit de tuinbouw, de stad of de industrie. Dit kan enerzijds leiden tot risico’s voor plant- en mensgezondheid, maar biedt ook kansen voor een betere waterkwaliteit in de kas. Een goede, beschermende microbiologische gemeenschap in het gietwater bevordert immers een gezonde plantengroei tijdens de teelt.

Ziekteverwekkers

Het recirculeren van drainwater en het gebruik van restwaterstromen kan leiden tot het introduceren en verspreiden van ziekteverwekkers voor mens en plant. In de huidige regelgeving is echter vooral aandacht voor de gezondheid voor mens en milieu. Risico’s voor plantgezondheid blijven onderbelicht. Zo biedt E. coli monitoring in ontsmet water slechts beperkte borging voor plantgezondheid. Dit omdat veel ziekteverwekkers beter bestand zijn tegen ontsmetting dan E. coli. Daarnaast is de aanwezigheid van E. coli nauwelijks gerelateerd aan ziekteverwekkers voor planten. Onderzoek naar de rol en de beheersbaarheid van de microbiologische gemeenschap in water en biofilm draagt bij aan veilige recirculatie en inzet van reststromen in de kas. Ook vergroot het de opbrengst van gewassen.

Veiligheid gietwater

In diverse Nederlandse en internationale projecten, zoals Organische stof in recirculatiewater voor sturing microbiële diversiteit en functionaliteit (OSIRES) onderzoekt KWR in samenwerking met onder andere Wageningen University & Research, Stichting Control Food and Flowers en Glastuinbouw Nederland de veiligheid van gietwater bij recirculatie en het beheersen en borgen van reststromen. Hierbij gebruikt KWR kennis en technieken die zijn opgedaan bij de jarenlange ervaring met het monitoren van drinkwaterveiligheid.

Horticontact

Het Team Waterkwaliteit en Gezondheid is aanwezig op het vakevenement HortiContact (5-7 maart in Gorinchem) om alle informatie te geven over het bereiken van een microbiologisch gezond watersysteem in de glastuinbouw.

Via deze link kunt u zich direct registreren.

delen