Nieuws

Water Futures project verbindt vijf Europese landen

Het Water Futures project verbindt vijf Europese landen bij het ontwerpen van slimmere stedelijke watersystemen door de vakgebieden hydroinformatica en economie te combineren.

Een nieuw Europees samenwerkingsverband gaat onderzoeken hoe we stedelijke drinkwatersystemen kunnen ontwerpen die toekomstbestendig zijn. Het Water Futures project heeft een looptijd van zes jaar en wordt gesteund met in totaal €10 miljoen van de European Research Council’s (ERC) Synergy Grant. De deelnemende landen zijn het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Griekenland en Cyprus.

Onder de titel ‘Smart Water Futures: Designing the Next Generation of Urban Drinking Water Systems’, wordt het project geleid door een Water Futures team met veel ervaring op het gebied van waterwetenschap, systeem- en regeltheorie, economie en beslissingskunde, en machineleren.

Het initiatief staat onder toezicht van vier prominente Europese wetenschappers:

  • Professor Dragan Savić, CEO van KWR Water Research Institute (KWR), Nederland, en Professor of Hydroinformatics aan de University of Exeter, VK
  • Professor Barbara Hammer, van de Machine Learning Group van Bielefeld University, Duitsland
  • Professor Phoebe Koundouri, Professor of Economics aan de Athens University of Economics and Business, Griekenland
  • Professor Marios Polycarpou, Director van het KIOS Research and Innovation Center of Excellence en Professor of Electrical and Computer Engineering aan de University of Cyprus.

Het onderzoek wil bepalen hoe de wereld kan voorzien in drinkwater van hoge kwaliteit in een onzekere toekomst, rekening houdend met toenemende verstedelijking, en de invloed van klimaatverandering die de vraag naar water zal verhogen. Het legt verband tussen kortetermijn beslissingen, om de bedrijfsvoering van waterleveranciers efficiënter te maken, en langetermijn denken over de ontwikkeling van een klimaatbestendige infrastructuur voor een onvoorspelbare omgeving.

Smart Water Futures past een systeembenadering toe op het mee-ontwerpen van toekomstige stedelijke drinkwatersystemen door het deelnemen aan de ontwikkeling van de vereiste technische-, beleids- en financiële elementen.

Op termijn zal een open-source toolbox beschikbaar worden om beleidsmakers te steunen bij een beter ontwerp van de infrastructuur voor drinkwater.

Naar mate waternetwerken geavanceerder worden, door de integratie van digitale technieken, zal er meer data beschikbaar komen wat zal leiden tot grootschalige, complexe cyber-fysieke systemen. Het project zal bijdragen aan het ontwerp en bedrijfsvoering van de volgende generatie slimme watersystemen.

Professor Dragan Savić: “Duurzame planning en beheer van de waterinfrastructuur is moeilijk of onmogelijk vanwege de incomplete, tegenstrijdige en steeds veranderende vereisten die vaak moeilijk zijn te herkennen.”

Smart Water Futures heeft financiering ontvangen van het ERC via subsidie nummer 951424. Voor meer informatie: https://water-futures.us.aldryn.io/

delen