Jaarbeeld 2019

KWR installeert waterstofvulstation op eigen terrein

Op weg naar groene waterstof in Nieuwegein

Waterstof-elektrisch vervoer krijgt steeds meer een rol toegedicht als het gaat om duurzame mobiliteit. Naast personenauto’s geldt dat zeker voor zwaar transport; denk aan bussen, vrachtwagens en scheepvaart. KWR Water Research Institute heeft ervoor gekozen om over te schakelen op waterstof-elektrische bedrijfsauto’s. Om dat mogelijk te maken is in juli 2019 een waterstofvulstation op eigen terrein geplaatst, als een van de eersten in Nederland.

Waterstof-elektrisch vervoer

Bij elektrisch vervoer denken we in eerste instantie aan voertuigen die een grote batterij aan boord hebben. Waterstof-elektrische voertuigen worden op dezelfde manier aangedreven door een elektromotor, en daarbij wordt de elektriciteit opgewekt met behulp van een zg. brandstofcel die is ingebouwd. Geleidelijk komen waterstof-elektrische auto’s op de markt, zowel voor personen- als goederenvervoer. Tankvoorzieningen zijn in Nederland echter nog schaars, zij het dat verspreid over het land en gestimuleerd door de rijksoverheid diverse tankstations in aanbouw zijn. Om nu al te kunnen starten heeft KWR een eigen vulstation laten installeren. Deze zal dienst doen totdat publieke tankvoorzieningen in de omgeving beschikbaar zijn.

 

Ad van Wijk met zijn waterstof-elektrische auto bij het KWR-vulstation.

Zon en wind als basis voor groene waterstof

We spreken van groene waterstof indien het wordt geproduceerd met duurzame energiebronnen. Dit kan door water te splitsen in zuurstof en waterstof via zg. elektrolyse. Dat levert niet alleen een zeer schone energiebron, maar helpt ook om het piekaanbod van elektriciteit uit zon en wind op te slaan. En dat ontlast weer het elektriciteitsnet.

KWR onderzoek rond water en energie

KWR werkt al jaren aan onderzoek en ontwikkeling rond duurzame oplossingen voor opslag van energie, zowel in de vorm van warmte als waterstof. Dit is gedaan samen met gasthoogleraar Ad van Wijk (Future Energy Systems, TU Delft) en een consortium van bedrijven. Uiteindelijk moet dat soort onderzoek leiden tot toepassing in de praktijk, ‘bridging science to practice’ is immers het credo van KWR. Zo is de overschakeling naar waterstof-elektrische voertuigen een logische eerste stap. “Opslag van energie in de vorm van warmte en groene waterstof gaat in de nabije toekomst volgens ons een cruciale rol spelen. We halen nu de praktijk in huis“, zegt Dragan Savic, algemeen directeur van KWH. “Dit past uitstekend in onze filosofie om een centrum te zijn voor water en water-gerelateerde innovaties.”

delen