Nieuws

MOMENTUM: hebben microplastics effect op ons lichaam?

Onderzoek naar de gezondheidseffecten van microplastics

Samen met andere kennisinstellingen en bedrijfsleven zet KWR een stap in een driejarig onderzoek naar micro- en nanoplastics deeltjes (MNP) en mogelijke gezondheidseffecten: MOMENTUM. Binnen dit onderzoeksproject richt KWR zich op onderzoek naar analysemethoden voor het aantonen van MNP en aan MNP geassocieerde ziekteverwekkers. Ook zal KWR bijdragen aan een aanpak voor risicoschatting en meewerken aan oplossingen om verspreiding van MNP te verminderen.

Het consortium MOMENTUM heeft een omvang van 5,4 miljoen euro en wordt gefinancierd door ZonMw, TNO, Health~Holland, verschillende kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Het doel van het MOMENTUM consortium is om de mogelijke effecten van MNP op de menselijke gezondheid vast te stellen.

Blootstellingsroutes

KWR zal binnen het project methoden verder ontwikkelen om MNPs te meten en identificeren in biologische weefsels. Dit maakt mogelijk om te onderzoeken of, en zo ja, waar in het lichaam deze plastic deeltjes eventueel opgenomen kunnen worden, en via welke blootstellingsroutes (zoals via luchtwegen en het maagdarmkanaal). In specifieke toxicologische studies onderzoeken andere consortiumpartners of plastic deeltjes nadelige gezondheidseffecten veroorzaken. Het wetenschappelijk onderzoek vindt plaats onder projectleiding van het Institute for Risk Assessment Sciences (Universiteit Utrecht) en Deltares.

Risicobeoordeling

Chief Science Officer en toxicoloog Milou Dingemans is verantwoordelijk onderzoeker bij KWR: “Wij gebruiken de resultaten uit MOMENTUM om de eerste routekaart te ontwikkelen voor een beoordeling van de veiligheidsaspecten van MNP voor de gezondheid. Heel mooi om hiervoor onze ontwikkelde expertise op het gebied van meetmethoden in te kunnen zetten. We denken ook graag mee over de verschillende beleidsperspectieven en de rol van verschillende stakeholders in de verspreiding van MNP.”

Circulaire economie en waterkwaliteit

MOMENTUM vindt plaats in vervolg op kennisagenda Microplastics en Gezondheid. Veel partijen hebben grote behoefte aan kennis, zowel vanuit plastic producerende en verwerkende partijen die streven naar circulaire economie, als vanuit organisaties verantwoordelijk voor water-, lucht- en voedselkwaliteit. Het consortium onderschrijft de oproep uit de kennisagenda Microplastics en Gezondheid dat meer onderzoek nodig is en met de financiering van het MOMENTUM consortium dragen zij daaraan bij. Eveneens roepen deze organisaties andere betrokken partijen op om ook te investeren in onderzoek, omdat meer vervolgonderzoek hard nodig blijft. Door deelname in het MOMENTUM onderzoek kan KWR bijdragen aan de ontwikkeling van een oplossingsroute om de verspreiding van MNP te minimaliseren.

 

delen