Jaarbeeld 2016

JWRC nieuwste lid Watershare

De president van het Japan Water Research Center JWRC, prof. dr. Shinichiro Ohgaki, en KWR-directeur prof. dr. Wim van Vierssen hebben hun handtekening gezet onder de toetreding van JWRC tot Watershare.

Professor Ohgaki is verheugd over het Zilver lidmaatschap van Watershare. Hij kijkt er naar uit om samen met de Watershare partners te werken aan adaptieve maatregelen om in te spelen op uitdagingen zoals klimaatverandering en natuurrampen. Dit met het doel om wereldwijd de drinkwatervoorziening te verbeteren en veilig drinkwater te garanderen.

Japan Water Research Center (JWRC) is een vooraanstaande non-profit onderzoeksorganisatie die tot doel heeft een duurzame drinkwatervoorziening in Japan te realiseren en zo een bijdrage te leveren aan de verbetering van de volksgezondheid. Sinds de oprichting in 1988 is het aantal leden van JWRC gegroeid naar het indrukwekkende aantal van 230 waterbedrijven, 140 private ondernemingen en 30 universiteiten en onderzoeksinstituten in Japan. De missie van JWRC is drieledig: 1) drinkwaterlevering verbeteren en duurzamer maken; 2) onderzoek doen naar de belangrijke drinkwatervraagstukken en daarover wetenschappelijk publiceren, en 3) de samenwerking faciliteren tussen stakeholders in de drinkwaterwatersector. JWRC profileert zich met de organisatie van het International Symposium on Water Supply Technology dat elke drie jaar wordt georganiseerd.

Met en voor de leden voert JWRC collectieve onderzoeksprogramma’s uit gericht op waterzuivering en waterdistributie. Zo heeft JWRC een belangrijke rol gespeeld bij de introductie van membraantechnologie in de Japanse drinkwatersector. JWRC heeft richtlijnen voor membraan filtratie systemen ontwikkeld en gepubliceerd, die hebben bijgedragen aan de inzet van membraantechnologie door de drinkwaterbedrijven in Japan. Zo werd in 1991 in het kader van collectief onderzoek de eerste installatie geopend. Op dit moment zijn er in Japan al meer dan 800 membraanfiltatie systemen in gebruik die bijdragen aan een hoge kwaliteit drinkwater.

delen