Artikel

Watervraagstukken oplossen voor de industrie

In 2019 maakte KWR zichtbaar dat waterbeschikbaarheid hoog op de agenda staat van de industrie. Ons onderzoek helpt om interne waterkringlopen te sluiten, waarbij zuivering bij de bron steeds meer centraal staat. Daarnaast helpen we bedrijven in de energietransitie en de rol die water daarin speelt. Voor de industrie is dat vooral relevant bij de overstap naar waterstof als duurzame energiedrager.

Optimaal en verantwoord produceren

Bedrijven en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor een soepel verloop van bedrijfsprocessen is voldoende water nodig, van de juiste kwaliteit en op het juiste moment.

Daarnaast hebben bedrijven met steeds strengere eisen te maken rond het lozen van afvalwater.

Rond al deze thema’s kunnen zij terecht bij KWR, iets wat we in 2019 breed zichtbaar maakten door deelname aan de internationale Aquatech-beurs. Opvallend voor de beursgangers was hoe snel onze onderzoekers met hun ruime ervaring weten te herkennen waar men in de praktijk tegenaan loopt.

Zorgen rond waterbeschikbaarheid

Dat KWR goed zicht heeft op de belangrijkste watervragen vanuit de industrie, komt mede dankzij bijeenkomsten van de Netwerkgroep Industriewater die we drie keer per jaar organiseren. De bijeenkomsten werken uitstekend om kennis rond vergelijkbare knelpunten uit te wisselen.

In 2019 inventariseerde KWR via een korte enquête welke toekomstige uitdagingen de deelnemers voor hun bedrijf en de industrie zien. Hieruit blijkt dat zij zich vooral zorgen maken over de waterbeschikbaarheid. “Het sluiten van de interne waterkringloop staat hoog op de agenda,” weet onderzoeker Frank Oesterholt. “Voor een efficiënte waterzuivering moet deze bij voorkeur bij de bron worden aangepakt met voldoende aandacht voor veilig hergebruik. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld een voedingsmiddelenbedrijf geholpen om hierin stappen te maken.”

Faciliteren in de energietransitie

Ook de energietransitie is een onderwerp dat de industrie bezighoudt. Om te verduurzamen is een overschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen nodig. De opslag van wind- en zonnestroom in de vorm van waterstof is daarbij voor de industrie van groot belang.

In 2019 ging KWR een samenwerkingsverband aan met het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) – het kennisinstituut voor innovatie binnen de industrie – om hierin te faciliteren voor wat betreft de benodigde watervoorziening.

Doel van het project is de realisatie van een ‘1 Gigawatt Elektrolysefabriek’, die de industrie moet voorzien van groene waterstof. Frank Oesterholt: “KWR heeft de expertise in huis om deze belangrijke slag voor de toekomst te helpen maken.”

delen