Blog

Watervoetafdruk toegepast in de industrie

Verslag van een bijeenkomst van de Netwerkgroep Industriewater

Op 18 september besprak de Netwerkgroep Industriewater het gebruik van de watervoetafdruk van het Water Footprint Network als tool voor de industrie. Heineken en Shell deelden hun praktijkervaring. Vooral de zogenoemde grijze watervoetafdruk (bepaald door de hoeveelheid water die nodig is voor verdunning bij lozing) is in de praktijk nogal ongrijpbaar en lastig te interpreteren. En het waterverbruik voor de grondstoffen bepaalt vaak een groter deel van de voetafdruk dan de interne bedrijfsprocessen. De watervoetafdruk moet via het vergroten van besef bijdragen aan duurzamer watergebruik.

Op woensdag 18 september vond bij KWR een workshop plaats voor de Netwerkgroep Industriewater. Onderwerp was de betekenis en waarde van de Water Footprint als tool voor de industrie. Keynote spreker was Rick Hogeboom, directeur van het Water Footprint Network, die ook verbonden is met de onderzoeksgroep van hoogleraar waterbeheer Arjen Hoekstra aan de Universiteit Twente.

Groene, blauwe en grijze watervoetafdruk

Hogeboom vertelde dat het bij de watervoetafdruk voor bedrijven in de eerste plaats gaat om awareness: beseffen waar in de keten van grondstoffen naar product het meeste water wordt gebruikt. Het Water Footprint Network benoemt drie soorten watervoetafdruk: verbruikt regenwater (groene watervoetafdruk), verbruikt grond- en oppervlaktewater (blauwe watervoetafdruk) en de hoeveelheid water die nodig is om vervuild water te verdunnen tot de toegelaten norm (grijze watervoetafdruk). Overigens wordt een watervoetafdruk vaak vooral bepaald door het waterverbruik voor de grondstoffen voor de bedrijfsprocessen, en minder door interne bedrijfsprocessen.

Toch is besef alleen niet voldoende, vindt Hogeboom. Uiteindelijk moet een watervoetafdruk resulteren in concrete maatregelen om het waterverbruik te verduurzamen.

 Waterschaarste wereldwijd (grond- en oppervlaktewater)

Waterschaarste wereldwijd (grond- en oppervlaktewater)

Praktijk: Heineken en Shell

Uit de gepresenteerde praktijkcasussen van Heineken en Shell, toegelicht door respectievelijk Ron Bohlmeijer en Albert Janssen, bleek dat de strategie van Heineken toch vooral focust op de interne waterketen. Zowel Heineken als Shell vinden de zogenoemde grijze watervoetafdruk in de praktijk nogal ongrijpbaar en lastig te interpreteren. Bovendien helpt die niet bij het nemen van beslissingen. Hier ligt dus duidelijk nog een uitdaging voor het Water Footprint Network.

Netwerkgroep Industriewater

Via de Netwerkgroep Industriewater biedt het KWR-team Industrie, Afvalwater & Hergebruik (IAH) een platform aan industriële partijen om contacten te leggen en te onderhouden en kennis te delen en over te dragen. De deelnemers zijn verzekerd van de toegang tot drie exclusieve ochtendbijeenkomsten van de Netwerkgroep Industriewater, waar zij een waardevol netwerk van industriële eindgebruikers treffen. Daarnaast kunnen zij gratis deelnemen aan drie themamiddagen (workshops/seminars) van KWR, vooral gericht op de presentatie van toegepast wetenschappelijk onderzoek en casestudies uit de praktijk. Tijdens de bijeenkomsten van de Netwerkgroep Industriewater worden actuele ontwikkelingen besproken, onder meer op het gebied van technologie, onderzoek, wetgeving en Europa. Deelnemende bedrijven presenteren hun activiteiten in waterzaken en bespreken de vraagstukken die zij hierin tegenkomen.

delen