Nieuws

Hoe SARS-CoV-2 in riool- en afvalwater te monitoren als vroegtijdige waarschuwing voor corona besmetting

KWR ondersteunt u met analyses, validatie, kwaliteitscontrole, bemonsteringsprogramma’s en interpretatie van uitkomsten

KWR ondersteunt u met analyses, validatie, kwaliteitscontrole, bemonsteringsprogramma’s en interpretatie van uitkomsten. Gert-Jan Medema heeft aangetoond dat rioolwater onderzoek een voorspellend instrument kan zijn bij het monitoren van de verspreiding van SARS-CoV-2 (het virus dat verantwoordelijk is voor Covid-19) in gemeenschappen (Medema et al., 2020, ). Via de ontlasting van besmette mensen komt het virus in de riolen terecht. Sinds 6 februari meet de KWR de concentratie van RNA van SARS-CoV2) in het rioolwater in verschillende steden. Door de gegevens van het rioolwater te vergelijken met het gerapporteerde aantal ziekenhuisopnames zien we een correlatie: hoe hoger de concentratie RNA van het virus in het rioolwater, hoe hoger het aantal ziekenhuisopnames. De grafiek laat ook zien dat een afname van het rioolwater overeenkomt met een afname van het aantal ziekenhuisopnames.

De concentratie gendeeltjes in het riool (rood), het aantal gemelde besmettingen bij de ggd (blauw) en het aantal ziekenhuisopnames (grijs) in Amsterdam. De meetresultaten zijn van watermonsters die woensdag 12 augustus genomen werden.

Op basis van het onderzoek van Gert Jan Medema overwegen verschillende landen om rioolwatermonitoring als een vroegtijdig waarschuwingssysteem te gebruiken. Ten eerste omdat er aanwijzingen zijn dat we het virus in het rioolwater eerder kunnen opsporen dan patiënten die zich ziek melden. Ten tweede omdat niet iedereen die besmet is, zich ook daadwerkelijk ziek voelt en getest wordt. Ten derde omdat er een correlatie lijkt te bestaan tussen de gemeten concentraties RNA in rioolwater en het besmettingsniveau onder de bevolking.

Deze aanpak is niet beperkt tot afvalwaterzuiveringsinstallaties, aangezien dezelfde analytische procedure wordt gevolgd, en het toezicht kan worden uitgebreid tot rioolgemeenschappen, niet-watergemeenschappen en alle andere menselijke afvalstromen, zoals faciliteiten voor het verzamelen van slib of septische putten.

Bewaking van afvalwater is een wetenschappelijk onderbouwde en economisch efficiënte screeningsmethode naast individuele klinische tests. Deze aanpak levert zeer relevante en betrouwbare informatie op over veranderingen in zowel de mate als de locatie van de verontreiniging.

KWR ondersteunt u met analyses, validatie, kwaliteitscontrole, bemonsteringsprogramma’s en interpretatie van uitkomsten. Lees hier het volledige aanbod (in het engels).

delen